Giáo dục Kitô Giáo

30 ĐIỀU GỢI Ý GIÚP XÉT MÌNH

27. Chỉ biết xin ơn này ơn nọ mà không biết cảm tạ ngợi khen Chúa.

28. Sống gian trá, giả hình, đeo mặt nạ, chỉ là Ki-tô hữu trên danh nghĩa.

29. Không để tâm trau dồi, trao đổi, học hỏi các kiến thức tôn giáo.

30. Thờ ơ, không chịu cầu nguyện trò chuyện với Chúa bao giờ.
 

MÒN MỎI ÐỢI TRÔNG

Mùa Vọng là mùa của mong đợi... Hai chữ mong đợi trong ngôn ngữ Việt Nam thường được đi kèm với hai chữ khác: mòn mỏi. Mong đợi nào cũng làm cho con người ta mòn mỏi.

Giáo Dục Kitô Giáo Trong Gia Đình

MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

Bài thuyết trình của ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản tại khóa Tĩnh Huấn các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo phận BanMêThuột.