Giáo dục Kitô Giáo

STEPHAN HAWKING CHỐI BỎ CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG CỦA THIÊN CHÚA

khoa học gia S. Hawking, cho rằng việc hình thành nên nhiều vũ trụ từ hư không “không đòi hỏi sự can thiệp của một hữu thể siêu nhiên hay của một vị thần”, bởi vì chúng là kết quả tự nhiên của các luật vật lý”.

Thả dốc

Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch, đắm chìm trong tội ác của mình (Tv. 106, 43).

30 ĐIỀU GỢI Ý GIÚP XÉT MÌNH

27. Chỉ biết xin ơn này ơn nọ mà không biết cảm tạ ngợi khen Chúa.

28. Sống gian trá, giả hình, đeo mặt nạ, chỉ là Ki-tô hữu trên danh nghĩa.

29. Không để tâm trau dồi, trao đổi, học hỏi các kiến thức tôn giáo.

30. Thờ ơ, không chịu cầu nguyện trò chuyện với Chúa bao giờ.
 

MÒN MỎI ÐỢI TRÔNG

Mùa Vọng là mùa của mong đợi... Hai chữ mong đợi trong ngôn ngữ Việt Nam thường được đi kèm với hai chữ khác: mòn mỏi. Mong đợi nào cũng làm cho con người ta mòn mỏi.

Giáo Dục Kitô Giáo Trong Gia Đình

MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO

Bài thuyết trình của ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản tại khóa Tĩnh Huấn các Bà Mẹ Công Giáo thuộc Giáo phận BanMêThuột.