Kiến thức về Giáo hội

Vai trò của người giáo dân trong Giáo Hội Việt Nam 50 năm qua

WHĐ (16.11.2010) – Trong khuôn khổ Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam –kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận Tông tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong và kỷ niệm 50 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam–, tiếp theo Bài viết ”Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua” của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Trang tin điện tử HĐGMVN xin giới thiệu bài viết của Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Vai trò của người giáo dân trong Giáo Hội Việt Nam 50 năm qua”.
***

TÀI LIỆU LÀM VIỆC – ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM

Chỉ còn 3 tuần nữa là khai mạc Đại hội Dân Chúa, một sự kiện quan trọng trong Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam. Trong Đại hội, các đại biểu sẽ tham gia đóng góp với các bài thuyết trình, tham luận, họp nhóm… dựa trên văn bản chính thức là “Tài liệu Làm việc” – đã được các giám mục phê chuẩn trong kỳ Đại hội Giám mục lần thứ XI của HĐGM Việt Nam vừa qua. Sau đây là nguyên văn tài liệu này.