Kiến thức về Giáo lý

Ơn kính sợ Thiên Chúa

Ơn kính sợ Thiên Chúa nhắc cho chúng ta biết chúng ta nhỏ bé chừng nào trước Thiên Chúa và tình yêu của Người, và hạnh phúc của chúng ta là phó mình trong tay Người với lòng khiêm nhường, kính tôn và tin tưởng.

Ơn Ðạo Ðức ám chỉ sự tùy thuộc Thiên Chúa trao ban ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta

Ơn Ðạo Ðức không đồng nghĩa với việc thương cảm ai đó, thương hại tha nhân, nhưng ám chỉ sự tùy thuộc của chúng ta nơi Thiên Chúa và mối dây sâu xa nối kết chúng ta với Người, một mối dây ràng buộc trao ban ý nghĩa cho toàn cuộc sống chúng ta và duy trì chúng ta vững mạnh

Ơn hiểu biết giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong mọi loài mọi vật

Ơn hiểu biết khiến cho chúng ta đồng cảm sâu xa với Đấng Tạo Hóa, cho chúng ta tham dự vào cái nhìn và sự phán xử trong sáng của Người, giúp nhận ra nơi các người khác tuyệt đỉnh sự tạo dựng của Thiên Chúa và thừa nhận họ như là anh chị em. 

Ơn sức mạnh giúp tín hữu trung thành với Chúa cả trong các khó khăn đau đớn, và hy sinh mạng sống vì Chúa và Tin Mừng

Ơn sức mạnh mà Chúa Thánh Thần ban giúp tín hữu trung thành làm chứng cho Chúa và Tin Mừng của Người, cả khi phải sống trong các tình trạng khó khăn thử thách đớn đau cùng cực và hy sinh chính mạng sống mình nữa.

Ơn cố vấn giúp chúng ta sống theo ý muốn của Thiên Chúa

Với ơn cố vấn Chúa Thánh Thần khiến cho chúng ta nhậy cảm đối với tiếng nói của Người và hướng dẫn các tư tưởng, tâm tình và các ý muốn của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa. Đồng thời Người luôn luôn đưa chúng ta tới chỗ ngày càng hướng cái nhìn nội tâm về Chúa Giêsu, như mẫu gương kiểu hành xử và tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha và với các anh chị em khác.

Ơn cố vấn giúp chúng ta sống theo ý muốn của Thiên Chúa

Với ơn cố vấn Chúa Thánh Thần khiến cho chúng ta nhậy cảm đối với tiếng nói của Người và hướng dẫn các tư tưởng, tâm tình và các ý muốn của chúng ta theo con tim của Thiên Chúa. Đồng thời Người luôn luôn đưa chúng ta tới chỗ ngày càng hướng cái nhìn nội tâm về Chúa Giêsu, như mẫu gương kiểu hành xử và tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Cha và với các anh chị em khác.

Ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần

Đây không phải là sự thông minh của con người, khả năng hiểu biết mà chúng ta ít nhiều có được. Trái lại, nó là một ơn mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đổ vào trong chúng ta và dấy lên nơi kitô hữu khả năng đi xa hơn khía cạnh bề ngoài của thực tại và thăm dò các sự sâu thẳm nơi tư tưởng của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người.

Đức Gioan Phaolô II nói về việc Đức Mẹ chứng kiến phục sinh

Dù Thánh Kinh không nói gì về việc Đức Mẹ liên hệ với Chúa Giêsu sau khi Người bị đóng đinh trên núi Canvariô, nhưng điều chắc chắn là Người có hiện ra với Đức Mẹ và chuyện trò với ngài.

Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về việc Tìm Chúa Phục Sinh

“Lời cảnh báo này, “Tại sao anh chị em lại tìm người sống giữa những kẻ chết” sẽ giúp chúng ta thắng vượt những không gian buồn thảm của mình và mở ra những chân trời của niềm vui và niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy đẩy các tảng đá ra khỏi các ngôi mộ và khuyến khích chúng ta loan báo Tin Mừng, có khả năng phát sinh ra sự sống mới cho tha nhân.”

Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tuần Thánh và Thánh Giá

“Khi nhìn vào Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn của Người, chúng ta như nhìn thấy trong một tấm gương những đau khổ của nhân loại, và chúng ta tìm được câu trả lời của Thiên Chúa cho mầu nhiệm sự dữ, đau khổ và sự chết.”