Kiến thức về Phụng vụ

Phụ nữ làm Chưởng nghi được không?

Ghi chú : Chưởng Nghi :Masters of Ceremonies (MC) Trưởng ban nghi lễ.

CHẦU THÁNH THỂ

164. Chầu Thánh Thể là một hình thức diễn tả việc thờ phượng của kitô-hữu đối với Thánh Thể, vốn đã được phổ biến một cách đặc biệt, và Giáo Hội hằng nhiệt liệt khuyến khích các vị Chủ chăn cũng như các tín hữu.

Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên C (2013)

Bài đọc I và Tin Mừng minh chứng rằng ở nơi con người của Ngài, Đức Giê-su thể hiện một trong những niềm mong đợi của dân Ít-ra-en, đó là một vị Ngôn Sứ tuyệt hảo xuất thân từ họ và ở giữa họ.

ĐỨC GIÊSU THẤT BẠI TẠI NADARÉT (Luca 4,21-30 – CN IV TN - C)

Với việc dân Nadarét từ khước Đức Giêsu, bắt đầu tiến trình kết án sẽ đưa Người đến thập giá. Nhưng chính lập trường của Đức Giêsu củng cố niềm tin của chúng ta.

Giải đáp phụng vụ: Cần bổ túc nghi thức rửa tội cho hài nhi nguy tử không?

 

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường niên C (2013)

Tin Mừng tường thuật cho chúng ta rằng trong một buổi phụng vụ Lời Chúa vào ngày sa-bát ở hội đường Na-da-rét, Đức Giê-su đã hiện tại hóa Lời Chúa vào con người và sứ mạng của Ngài.

Giải đáp phụng vụ: Ai phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ và cử hành các giờ nào?

"Bất cứ ai muốn đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ, và với sự tận hiến, cố gắng cử hành việc ca ngợi Đấng Tạo Thành vũ trụ, có thể ít nhất đọc phần Thánh vịnh của giờ Kinh, vốn đã bị bỏ, mà không có thánh thi, và kết thúc với bài đọc ngắn và lời nguyện”.

ĐỨC GIÊSU TẠI NADARÉT (Luca 1,1-4; 4,14-21 – CN III TN - C)

Sứ điệp của Đức Giêsu hướng niềm hy vọng của người nghèo không vào của cải vật chất, nhưng vào Thiên Chúa.

Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại: Cú ngã ngựa lịch sử

 

Đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô, ta nhận thấy sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Ơn Gọi Tông Đồ quả là một mầu nhiệm lạ lùng.

TIỆC CƯỚI CANA (Gioan 2,1-12 – CN II TN - C)

Đức Kitô ban rượu chan hòa niềm vui, dấu chỉ của giao ước vĩnh cửu được Người thiết lập. Người biến nước của giao ước cũ, giao ước theo chữ viết, thành rượu ân sủng, rượu Thánh Thần.