Hôn nhân - Gia đình

Đức Thánh Cha chống lại hôn nhân đồng tính và việc phá thai tại Tây Ban Nha

Đối với một quốc gia mà số người Công giáo chiếm tỷ lệ đến 73%, tuy có sút giảm hơn tỷ lệ 80% cách đây 8 năm, nên dự luật về hôn nhân đồng tính vào năm 2005 đã bị dư luận chống đối

NHỮNG BÀI HỌC TỪ TRẺ THƠ

Chương Trình Chuyên Đề đã nhiệt tình tham dự đến giây phút cuối cùng, bài nói chuyện “TÂM LÝ VÀ CÁCH GIÁO DỤC TRẺ TỪ 0 - 6 TUỔI” của Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thị Bích Hồng

Ngừa thai và hôn nhân

Đối với người Công Giáo, cuộc sống hôn nhân ngày nay càng ngày càng trở nên phức tạp, đặt ra cho họ nhiều vấn đề khó khăn. Điều này thấy rõ trong một câu hỏi do một giáo dân ở Cape Town