Hôn nhân - Gia đình

Bài xã luận của Cha Lombardi: Cầu nguyện và cam kết bảo vệ sự sống đang được hình thành

Cha Lombardi đã phát biểu như sau: “Chúng ta phải yêu mến sự sống, để trẻ em có thể cám ơn vì đã được bước vào trần gian, có thể học biết yêu mến sự sống của mình, yêu mến người khác... và yêu mến Thiên Chúa”.

Dạy trẻ bằng tình thương và sự hiểu biết

Trong tiến trình phát triển, con người qua rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn mang một đặc tính tâm lý riêng và có cách giáo dục riêng, nhất là trong thời gian còn trẻ. Tuổi tiểu học có lẽ là tuổi an bình so với thời thiếu niên, thời tuổi trẻ.

Ngoại tình dưới cái nhìn phân tâm học

Phân tâm học hay là ngành tâm lý của Freud được Sigmund Freud (1856-1939), một nhà thần kinh học người Áo xây dựng để khảo cứu về những hành vi tâm lý, cung cách ứng xử của một người.

GIÁO DỤC CON CÁI

Cha mẹ luôn lo sợ con cái mình hư hỏng và muốn bảo vệ chúng khỏi những cạm bẫy hằng ngày vây quanh. Có con thì không khó, nhưng lại rất khó trong việc làm cha mẹ và nuôi dưỡng chúng nên người.

Ngày nay hôn nhân còn cần thiết nữa hay không?

“Ngày nay, hôn nhân còn cần thiết nữa hay không?” Ðó là câu hỏi và cũng là một trong những ưu tư lớn của con người thời đại, khi mà trào lưu sống chung không cần hôn thú, đồng tính và hôn nhân đồng tính đang phát triển một cách hết sức rộng rãi

Đức Thánh Cha chống lại hôn nhân đồng tính và việc phá thai tại Tây Ban Nha

Đối với một quốc gia mà số người Công giáo chiếm tỷ lệ đến 73%, tuy có sút giảm hơn tỷ lệ 80% cách đây 8 năm, nên dự luật về hôn nhân đồng tính vào năm 2005 đã bị dư luận chống đối

NHỮNG BÀI HỌC TỪ TRẺ THƠ

Chương Trình Chuyên Đề đã nhiệt tình tham dự đến giây phút cuối cùng, bài nói chuyện “TÂM LÝ VÀ CÁCH GIÁO DỤC TRẺ TỪ 0 - 6 TUỔI” của Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thị Bích Hồng

Ngừa thai và hôn nhân

Đối với người Công Giáo, cuộc sống hôn nhân ngày nay càng ngày càng trở nên phức tạp, đặt ra cho họ nhiều vấn đề khó khăn. Điều này thấy rõ trong một câu hỏi do một giáo dân ở Cape Town