Nghi thức phụng vụ

Phụng vụ: Tại sao đôi tân hôn Công giáo không được thề hứa theo cách riêng của mình?

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, phải giải thích rằng khi cử hành bí tích hôn phối các đôi tân hôn Công giáo không được thề hứa theo cách riêng của mình vì trong bí tích hôn phối, chính Chúa Kitô hành động qua đôi vợ chồng.

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

Lạy Chúa Giêsu Kitô / Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời / và cho chúng con biết: ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha

Nghi Thức Khai Tâm Kitô Giáo Cho Người Lớn

NGHI THỨC KHAI TÂM KITÔ GIÁO CHO NGƯỜI LỚN

Nghi Thức Thánh Lễ

Nghi Thức Thánh Lễ
Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002
Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005
(Giáo Hội Việt Nam thi hành từ lễ Chúa Phục Sinh ngày 16-04-2006)

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

THÁNH LỄ
KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Tại  Đồi Thánh Tâm
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI - HẠT ĐẴK-MIL
GP BAN MÊ THUỘT
Ngày 11. 12. 2015

Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ

Bản văn CUNG HIẾN NHÀ THỜ dành cho Chủ tế

Bản văn CUNG HIẾN NHÀ THỜ dành cho Chủ tế
(các người có phận vụ trong lễ Cung Hiến
có thể tham khảo để chuẩn bị phận vụ của mình)

Nghi Thức Làm Phép Nhà Thờ Và Cung Hiến Bàn Thờ