Trang bạn đọc

Giúp các nạn nhân nô lệ tình dục

Với tổ chức mới của mình, Sarah Symons đang xoa dịu vết thương lòng và tạo niềm hy vọng cho các nạn nhân bị bán làm nô lệ tình dục.

Đến với Mẹ Măng Đen

Con đã đến với Mẹ vào một buổi chiều, mùa này Tây Nguyên là mùa mưa nhưng chiều nay sao trời đẹp lạ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió nhẹ và lòng con thì mênh mang một niềm vui sướng khôn cùng... Con đã ước ao được đến bên Mẹ và giờ đây tuy đường xá xa xôi, cách trở nhưng con đã đến bên Mẹ rồi. Con đã ở bên Mẹ đây: Mẹ đầy ơn phúc.