Âm nhạc

Hồng Ân Linh Mục

Banmê Mùa Xuân Về (video)

Thơ: Hoàng Công Nga

Phổ nhạc: Trần Thái Linh

Hòa âm: Kinh Châu

Giọng ca: Thanh Sơn

Video Quang cảnh Mừng Kỷ Niệm 60 năm Giáo xứ Vinh Hòa, GP.BMT: Vinh Sơn

Có Mẹ Đồng Hành (Video)

Mừng Kim khánh Giáo phận Ban Mê Thuột (22.6.1967  - 22.6.2017)

Thơ: Hoàng Công Nga

Phổ nhạc: Trần Thái Linh

Hòa Tiếng Hoan Ca

Mừng Kim khánh Giáo phận Ban Mê Thuột (22.6.1967  - 22.6.2017)

Thơ: Hoàng Công Nga

Phổ nhạc: Trần Thái Linh

Hòa âm: Kinh Châu

Giọng ca: Kim Thúy

Giáo phận tạ ơn Chúa

Giáo phận tạ ơn Chúa

Bài hát chủ đề mừng 50 năm thành lập Giáo Phận BMT,
đã được Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chuẩn nhận.

Giáo xứ Dũng Lạc

Tạ ơn Thiên Chúa

Cùng quỳ bên Chúa

Tạ Ơn Thiên Chúa