Thơ

NẾU

Nếu Chúa gọi con bây giờ
Thì con là một đứa trẻ
Yêu Chúa bằng hồ ngây thơ
Lời kinh như là chuyện kể