Vui học

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 24 TN A

Cha của Thầy ở trên trời
sẽ đối xử với anh em như thế,
nếu mỗi người trong anh em
không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,35

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 23 TN A

“Nếu ở dưới đất,
2 người trong anh em hợp lời cầu xin
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời sẽ ban cho”
Tin Mừng thánh Mátthêu Mt 18,19

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT

Ông Gioan lại bảo:
"Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!"
Tin Mừng thánh Máccô 6,18

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH AUGUSTINO

"Chính anh em
là ánh sáng cho trần gian”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH NỮ MÔNICA

"Một vị ngôn sứ vĩ đại
đã xuất hiện giữa chúng ta, và
Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người"
Tin Mừng thánh Luca 7,16b

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ

"Thưa Thầy,
chính Thầy là Con Thiên Chúa,
chính Thầy là Vua Ítraen! "
Tin Mừng thánh Gioan 1,49

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG

 

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi
như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TN A

“Ai muốn theo thầy,
phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 21 TN A

"Thầy là Đấng Kitô,
Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 20 TN A

"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được vậy."
Tin Mừng thánh Mátthêu 15,28