Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 26 TN A

"Nhưng sau đó,
nó hối hận, nên lại đi."
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29

Vui Học Thánh Kinh CN 25 TN A

"Thế là những kẻ đứng chót
sẽ được lên hàng đầu."
Tin Mừng thánh Mátthêu 20,16a

Vui Học Thánh Kinh CN 24 TN A

“Cha của Thầy ở trên trời
sẽ đối xử với anh em như thế,
nếu mỗi người trong anh em
không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,35

Năm Thánh Kim Khánh Gp. Ban Mê Thuột 1967-2017 Trắc Nghiệm & Ô Chữ

31. Bổn mạng của giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
      a. Các thánh Nam Nữ
      b. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
      c. Các Thánh Anh Hài Tử Đạo

Năm Thánh Kim Khánh Gp. Ban Mê Thuột 1967-2017 Hỏi Thưa & Ô Chữ

31. Hỏi : Bổn mạng của giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?

Vui Học Thánh Kinh CN 23 TN A

“Nếu ở dưới đất,
2 người trong anh em hợp lời cầu xin
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời sẽ ban cho”
Tin Mừng thánh Mátthêu Mt 18,19

Vui Học Thánh Kinh CN 23 TN A

“Nếu ở dưới đất,
2 người trong anh em hợp lời cầu xin
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời sẽ ban cho”
Tin Mừng thánh Mátthêu Mt 18,19

Vui Học Thánh Kinh CN 22 TN A

“Ai muốn theo thầy,
phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,24

Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN A

"Thầy là Đấng Kitô,
Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16

Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2017 Hỏi Thưa – Trắc Nghiệm & Đề Thi

21. Giáo phận Ban Mê Thuột ngày nay, là nơi định cư của ba sắc tộc chính nào ?
- Sắc tộc Êđê ở vùng Đắk Lắk, Sắc tộc M’Nông ở Quảng Đức (Đăk Nông) và Sắc tộc S’Tiêng vùng Phước Long.