Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 2 TN B

"Thấy Đức Giêsu đi ngang qua,  ông lên tiếng nói:
"Đây là Chiên Thiên Chúa."
Tin Mừng thánh Gioan 1,36

VHTK lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa B

"Con là Con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về Con."
Tin Mừng thánh Máccô 1,11

Vui Học Thánh Kinh lễ Hiển Linh B

"Họ vào nhà,
thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria,
liền sấp mình thờ lạy Người."
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11a

Vui Học Thánh Kinh Lễ Giáng Sinh B

"Hôm nay,
một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa."
Tin Mừng thánh Luca 2,11

Vui Học Thánh Kinh CN 4 MV B

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
Tin Mừng thánh Luca 1,38

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Vui Học Thánh Kinh CN 3 MV B

"Ông đến để làm chứng,
và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin."
Tin Mừng thánh Gioan 1,7

Vui Học Thánh Kinh CN 2 MV B

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi.”
Tin Mừng thánh Máccô 1,3

Vui Học Thánh Kinh CN 1 MV B

"Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến."
Tin Mừng thánh Máccô 13,33

Thư Mục Vụ HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 13.10.2017 Trắc Nghiệm

08. Nhiều cặp vợ chồng trẻ Công giáo đã can đảm giữ điều gì trong mọi hoàn cảnh ?
a. Đau khổ
b. Hy vọng
c. Mầm sống
d. Niềm vui

Vui Học Thánh Kinh CN 34 TN A

"Mỗi lần các ngươi không làm như thế
cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,45