Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 14 TN A

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi
và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 11,29

Vui Học Thánh Kinh CN 13 TN A

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy,
thì không xứng với Thầy.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,38

Vui Học Thánh Kinh CN 12 TN A

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy
trước mặt thiên hạ,
thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,32

Vui Học Thánh Kinh lễ Minh và Máu Thánh Chúa Kitô A

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
Tin Mừng thánh Gioan  6,51

Vui Học Thánh Kinh lễ Chúa Ba Ngôi A

“Thiên Chúa
sai Con của Người đến thế gian,
để thế gian, nhờ Con của Người,
mà được cứu độ”.
Tin Mừng thánh Gioan 3,17

Thư Chung HĐGMVN gởi Dân Chúa 7.10.2016 Hỏi-Thưa & Trắc-Nghiệm

26. Chủ đề mục vụ Năm 2016-2017 là gì ?
a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
b. Đồng hành với các gia đình trẻ
c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

Thư mừng Năm Kim khánh GP. BMT Hỏi-Thưa & Trắc-Nghiệm

01. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột mừng Kim Khánh thành lập giáo phận vào thời gian nào?
- Thưa : Khai mạc ngày 22.06.2017 và kết thúc ngày 22.06.2018

Vui Học Thánh Kinh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần".
Tin Mừng thánh Gioan 20,19-23

Vui Học Thánh Kinh lễ Chúa Thăng Thiên A

“Anh em hãy đi
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19

Vui Học Thánh Kinh CN 7 PS A

"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô."