Vui học Thánh Kinh

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 4

535. Hỏi : Giáo hạt Gia Nghĩa (các Giáo xứ thuộc Huyện Đăk Song, Tx Gia Nghĩa, Đăk R’Lấp, Đăk Glong, Tuy Đức ) (2016) gồm những giáo xứ nào ?
- Thưa : Giáo xứ Bình Hà, Bùi Phát, Gia Nghĩa, Hòa An, Hòa Tiến, Hương Sơn, Kiến Hòa, Nghi Lập, Nghi Trung, Nghi Xuân, Nhân Cơ, Quảng Phúc, Thánh Linh, Thiên Ân, Thiên Hoa, Thiên Phước,Trung Nghĩa.

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 3

141. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay (2016) gồm có bao nhiêu Giáo hạt ?
- Thưa : 8 Giáo hạt.

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 2

111. Hỏi : Năm 1961, tượng đài Đức Mẹ Giang Sơn được linh mục nào khởi công ?
- Thưa :  Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Nghị.

Vui Học Thánh Kinh CN 4 PS A

“Tôi là cửa cho chiên ra vào.
Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”
Tin Mừng thánh Gioan 10,7-9

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 1

53. Hỏi : Lễ Bổn mạng của Giáo phận Ban Mê Thuột là gì ?
- Thưa : Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Vui Học Thánh Kinh CN 3 PS A

“Chúa trỗi dậy thật rồi”
Tin Mừng thánh Luca 24,34a

Vui Học Thánh Kinh CN 2 PS A

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Anh em tha tội cho ai,
thì người ấy được tha,
anh em cầm giữ ai,
thì người ấy bị cầm giữ”.
Tin Mừng thánh Gioan 20,22b-23

Vui Học Thánh Kinh CN PS A

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”
Tin Mừng thánh Gioan 20,9

Vui Học Thánh Kinh Thứ Sáu Tuần Thánh

"Một người lính
lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người.
Tức thì, máu cùng nước chảy ra."
Tin Mừng thánh Gioan 19,34

Vui Học Thánh Kinh Thứ Năm Tuần Thánh

"Thầy đã nêu gương cho anh em,
để anh em cũng làm như Thầy
đã làm cho anh em."
Tin Mừng thánh Gioan 13,15