Vui học Thánh Kinh

Thư Chung HĐGMVN gởi Dân Chúa 7.10.2016 Hỏi-Thưa & Trắc-Nghiệm

26. Chủ đề mục vụ Năm 2016-2017 là gì ?
a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
b. Đồng hành với các gia đình trẻ
c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.

Thư mừng Năm Kim khánh GP. BMT Hỏi-Thưa & Trắc-Nghiệm

01. Hỏi : Giáo phận Ban Mê Thuột mừng Kim Khánh thành lập giáo phận vào thời gian nào?
- Thưa : Khai mạc ngày 22.06.2017 và kết thúc ngày 22.06.2018

Vui Học Thánh Kinh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần".
Tin Mừng thánh Gioan 20,19-23

Vui Học Thánh Kinh lễ Chúa Thăng Thiên A

“Anh em hãy đi
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19

Vui Học Thánh Kinh CN 7 PS A

"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô."

Vui Học Thánh Kinh CN 6 PS A

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy,
kẻ ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”
Tin Mừng thánh Gioan 14,21

Vui Học Thánh Kinh CN 5 PS A

“Chính Thầy là con đường,
là sự thật và là sự sống”
Tin Mừng thánh Gioan 14,6

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 6

1067. Hỏi : Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo Việt Nam ?
- Thưa : Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 5

985. Hỏi : Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá tiền thân của  Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình là ai ?
- Thưa : Giám mục Paul Leon Seitz.

Lịch sử Gp Ban Mê Thuột 4

535. Hỏi : Giáo hạt Gia Nghĩa (các Giáo xứ thuộc Huyện Đăk Song, Tx Gia Nghĩa, Đăk R’Lấp, Đăk Glong, Tuy Đức ) (2016) gồm những giáo xứ nào ?
- Thưa : Giáo xứ Bình Hà, Bùi Phát, Gia Nghĩa, Hòa An, Hòa Tiến, Hương Sơn, Kiến Hòa, Nghi Lập, Nghi Trung, Nghi Xuân, Nhân Cơ, Quảng Phúc, Thánh Linh, Thiên Ân, Thiên Hoa, Thiên Phước,Trung Nghĩa.