Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 5 MC A

“Chính thầy là sự sống lại và là sự sống”.
Tin mừng thánh Gioan 11,26

Vui Học Thánh Kinh CN 4 MC A

“Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa
và làm theo ý của người, thì người nhận lời kẻ đó”.
Tin mừng theo thánh Gioan Ga 9, 31

Vui Học Thánh Kinh CN 3 MC A

“Lương thực của Thầy
là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”.
Tin mừng thánh Gioan  4,34

Vui Học Thánh Kinh CN 2 MC A

“Đây là Con yêu dấu của Ta,
Ta hài lòng về Người”
Tin mừng thánh Mátthêu 17,5

Vui Học Thánh Kinh CN 1 MC A

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa
là Thiên Chúa của ngươi,
và phải thờ phượng 1 mình Người mà thôi”
Tin mừng thánh Mátthêu 4,10

Sứ Điệp Mùa Chay 2017 Hỏi - Thưa Trắc - Nghiệm & Ô Chữ

"Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại,
họ cũng chẳng chịu tin."
Tin mừng thánh Luca 16,31

VHTK 66 : Gia Đình trong KT - Ô Chữ

05. Bản gia phả Đức Giêsu theo thánh Luca, con ông Giôxếch là ai ? (Lc 3,26)

VHTK 66 : Gia Đình trong KT - 166 câu Trắc Nghiệm

30.  Cha của Ítmaen là ai ?(Stk 16,15)

VHTK 66 : Những Gia Đình trong Kinh Thánh - 166 câu Hỏi Thưa

Nếu anh em yêu mến Thầy,
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.
Ga 14,15

Vui Học Thánh Kinh CN 8 TN A

“Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa
và điều công chính của người,
còn tất cả những thứ kia,
Người sẽ thêm cho”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,33