Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 2 MV A

"Anh em hãy sám hối,
vì Nước Trời đã đến gần."
Tin Mừng thánh Mátthêu 3,2

Vui Học Thánh Kinh 1 MV A

"Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào
Chúa của anh em đến.
Tin Mừng thánh Mátthêu  24,42

Vui Học Thánh Kinh CN 34 TN C

"Ông Giêsu ơi,
khi ông vào Nước của ông,
xin nhớ đến tôi! "
Tin Mừng thánh Luca 23,42

Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN C

"Có kiên trì,
anh em mới giữ được mạng sống mình."
Tin Mừng thánh Luca 21,9

Vui Học Thánh Kinh CN 32 TN C

"Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,
35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết,
thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng."

Tin Mừng thánh Luca 20,34

vhgl 4 Lịch sử Giáo Hội VN : Trưởng Thánh (159 - 263)

Dân ta phải biết sử ta.
Giáo dân Công giáo Việt Nam phải biết Giáo sử Việt Nam.
Trên bốn trăm năm hiện diện,
một bề dày lịch sử phong phú.
Từ việc khai móng thế kỷ 16,
đến giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành yêu thương
và phục vụ  quê hương hôm nay,
có ánh sáng chen lẫn bóng tối, khi vinh quang lúc tủi nhục.
Biết để yêu,
biết để tránh sai lầm,
biết để vững bước trên đường chân lý.

Lịch Sử Giáo Hội VN 3 : Thử Thách (86 - 158)

Dân ta phải biết sử ta.
Giáo dân Công giáo Việt Nam phải biết Giáo sử Việt Nam.
Trên bốn trăm năm hiện diện,
một bề dày lịch sử phong phú.
Từ việc khai móng thế kỷ 16,
đến giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành yêu thương
và phục vụ  quê hương hôm nay,
có ánh sáng chen lẫn bóng tối, khi vinh quang lúc tủi nhục.
Biết để yêu,
biết để tránh sai lầm,
biết để vững bước trên đường chân lý.

Lịch Sử Giáo Hội VN 2 : Hình Thành & Phát Triển (35-85)

Dân ta phải biết sử ta.
Giáo dân Công giáo Việt Nam phải biết Giáo sử Việt Nam.
Trên bốn trăm năm hiện diện,
một bề dày lịch sử phong phú.
Từ việc khai móng thế kỷ 16,
đến giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành yêu thương
và phục vụ  quê hương hôm nay,
có ánh sáng chen lẫn bóng tối, khi vinh quang lúc tủi nhục.
Biết để yêu,
biết để tránh sai lầm,
biết để vững bước trên đường chân lý.

Vui Học Thánh Kinh CN 31 TN C

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng:
"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này."
Tin Mừng thánh Luca 19,9a

Vui Học Thánh Kinh CN 30 TN C

"Lạy Thiên Chúa,
xin thương xót con là kẻ tội lỗi."
Tin Mừng thánh Luca 18,14