Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh Xuân Đinh Dậu 2017

03. Đây là lễ vật của người nghèo khi tiến dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa. (Lc 2,24)

Vui Học Thánh Kinh CN 4 TN A

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3

Vui Học Thánh Kinh CN 3 TN A

“Anh em hãy sám hối,
vì Nước Trời đã đến gần”
Tin Mừng thánh Mátthêu 4,17

Vui Học Thánh Kinh CN 2 TN A

“Đây là Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”
Tin Mừng thánh Gioan 1,29

VHTK lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A

“Đây là con yêu dấu của Ta,
Ta hài lòng về Người”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 3,17

Vui Học Thánh Kinh lễ Hiển Linh

“Họ vào nhà,
thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria,
liền sấp mình thờ lạy Người.”
Tin Mừng thánh Mátthêu  2,11a

Vui Học Thánh Kinh Lễ Thánh Gia Thất

“Người sẽ được gọi là người Nadarét”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,23

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

“Anh em đừng sợ.
Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại,
cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít,
Người là Đấng Kitô Đức Chúa”.

Tin mừng thánh Luca 2,10-11

VHTK Gia phả Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

"Này ông Giuse, con cháu Đavít,
đừng ngại đón bà Maria vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu,
vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."
Tin Mừng thánh Mátthêu 1,21-22

Vui Học Thánh Kinh Lễ Giáng Sinh A

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Tin Mừng thánh Luca 2,14