Vui học Thánh Kinh

VUI HỌC GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (4) : CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG

Xin gởi đến Quý Anh Chị Giáo Lý Viên và Quý Phụ Huynh những bài học hỏi về lịch sử Giáo Hội Công Giáo bằng trắc nghiệm.

VUI HỌC GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (3) : CÁC TÔNG ĐỒ

Xin gởi đến Quý Anh Chị Giáo Lý Viên và Quý Phụ Huynh những bài học hỏi về lịch sử Giáo Hội Công Giáo bằng trắc nghiệm.

SỨ ĐIỆP ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 : Ô CHỮ 02

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ Ô CHỮ HỌC HỎI SỨ ĐIỆP ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010.

SỨ ĐIỆP ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM : Ô CHỮ 01

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ Ô CHỮ HỌC HỎI SỨ ĐIỆP ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010.

VUI HỌC THÁNH KINH TẬP 15: RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 (11-15)

Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh,
chúng ta cùng vui học qua những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ .
Những bài tập này dùng chính những Nhân Vật và Địa Danh được nói tới trong Tân Ước.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  Lời Chúa Cho Mọi Người 2007
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ.
Chúc các bạn có những giây phút vui và bổ ích.

VUI HỌC THÁNH KINH TẬP 15: RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 (6-10)


Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ . Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật và Địa Danhđược nói tới trong Tân Ước.
Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người 2007
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng vụ.
Chúc các bạn có những giây phút Vui và bổ ích.
 

VUI HỌC THÁNH KINH TẬP 15: RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 (1-5)

Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu mến Thánh Kinh,
chúng ta cùng vui học
qua những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ .
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật và Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước.
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
Lời Chúa Cho Mọi Người 2007
của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng vụ.
Chúc các bạn có những giây phút
vui và bổ ích.

VUI HỌC GIÁO LÝ: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (2)

 

Xin gởi đến Quý Anh Chị Giáo Lý Viên và Quý Phụ Huynh những bài học hỏi về lịch sử Giáo Hội Công Giáo bằng trắc nghiệm.

VUI HỌC GIÁO LÝ : GIÁO HỘI CÔNG GIÁO (1)

Xin gởi đến Quý Anh Chị Giáo Lý Viên và Quý Phụ Huynh  những bài học hỏi về lịch sử Giáo Hội Công Giáo bằng trắc nghiệm.

VUI HỌC THÁNH KINH : NHỮNG KHUÔN MẶT PHỤ NỮ TRONG THÁNH KINH (PHẦN 2)

Thánh Mônica, bổn mạng của các Bà Mẹ Công giáo. Xin gởi đến quý chị em những câu trắc nghiệm vui có liên quan đến Phụ nữ trong Thánh Kinh.