Vui học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH 46A

Tuần 3 Mùa Vọng, Chuyên mục VUI HỌC THÁNH KINH kính mời Quý Cha, Anh Chị Em và Quý Vị tìm hiểu về Mầu nhiệm Giáng Sinh qua bài VHTK 46A. Đồng thời, xin công bố đáp án, kết quả dự thi VHTK 44A. Đáp án, kết quả dự thi, và giải thưởng VHTK 46A sẽ được công bố vào thứ 3 sau 2 tuần nữa. Đáp án dự thi VHTK 45A xin vui lòng gửi về Chuyên mục trước ngày thứ hai tuần sau theo địa chỉ email: hungvinhson@gmail.com hoặc lbtbmt@gmail.com. Xin cám ơn.

VUI HỌC THÁNH KINH 45A

 

Kính thưa Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý bạn đọc thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những Bài Trắc Nghiệm, Ô Chữ & những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ. Những bài này dùng chính những Sự Kiện, Nhân Vật và Địa Danh được nói tới trong Thánh Kinh. Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Kính chúc Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý bạn đọc có những giây phút vui và bổ ích.

VUI HỌC THÁNH KINH 44A

Kính thưa Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý bạn đọc thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu mến Thánh Kinh, chúng ta cùng vui học qua những Bài Trắc Nghiệm, Ô Chữ & những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ. Những bài này dùng chính những Sự Kiện, Nhân Vật và Địa Danh được nói tới trong Thánh Kinh. Mọi trích dẫn và tên riêng đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh Lời Chúa Cho Mọi Người của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Kính chúc Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý bạn đọc có những giây phút vui và bổ ích.

VUI HỌC THÁNH KINH 43

Cuối năm Phụng vụ, Chuyên mục VUI HỌC THÁNH KINH kính mời Quý Cha, Anh Chị Em và Quý Vị tìm hiểu về Lễ Chúa Kito Vua qua bài VHTK 43. Đồng thời, xin công bố đáp án, kết quả dự thi VHTK 42. Đáp án, kết quả dự thi, giải thưởng VHTK 43 sẽ được công bố vào thứ 3 tuần sau. Đáp án dự thi VHTK xin vui lòng gửi về Chuyên mục trước ngày thứ hai hàng tuần theo địa chỉ email: hungvinhson@gmail.com hoặc lbtbmt@gmail.com. Xin cám ơn.

VUI HỌC THÁNH KINH 42

Tuần này, Chuyên mục VUI HỌC THÁNH KINH kính mời Quý Cha, Anh Chị Em và Quý Vị tìm hiểu về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam qua bài VHTK 42. Đồng thời, xin công bố đáp án, kết quả dự thi VHTK 41. Đáp án, kết quả dự thi, giải thưởng VHTK 42 sẽ được công bố vào thứ 3 tuần sau. Đáp án dự thi VHTK xin vui lòng gửi về Chuyên mục trước ngày thứ hai hàng tuần theo địa chỉ email: hungvinhson@gmail.com hoặc lbtbmt@gmail.com. Xin cám ơn.

VUI HỌC THÁNH KINH 41

Giáo hội dành riêng Tháng 11 cầu nguyện cho các linh hồn, tuần này, Chuyên mục VUI HỌC THÁNH KINH kính mời Quý Cha, Anh Chị Em và Quý Vị tìm hiểu về Tháng Các Linh Hồn qua bài VHTK 41. Đồng thời, xin công bố đáp án, kết quả dự thi VHTK 40. Đáp án, kết quả dự thi, giải thưởng VHTK 41 sẽ được công bố vào thứ 3 tuần sau. Đáp án dự thi VHTK xin vui lòng gửi về Chuyên mục trước ngày thứ hai hàng tuần.