Chia sẻ Mục Vụ

“Không ai có thể hiểu trẻ mồ côi bằng chính trẻ mồ côi”

“Mọi người đều có thể thành công trong cuộc sống. Mặc dù không có bố mẹ, nhưng chúng tôi vẫn có hy vọng và ước mơ. Trại mồ côi đã cho tôi mọi thứ, đặc biệt là giáo dục”