Sinh hoạt Giáo Phận

Khóa Thường huấn Linh mục Giáo phận Banmêthuột

Các đề tài đều quy về mục đích xây dựng hình tượng Linh mục Mục tử phục vụ cộng đoàn vì Tình Thương và cho Tình Thương của Thiên Chúa. Điều này không chỉ đòi hỏi tài năng quản trị; mà quan trọng hơn, chính là trái tim nơi người Linh mục

Thánh Lễ kết thúc Năm Linh mục tại Giáo phận Banmêthuột

Với lòng yêu mến các linh mục, cộng đoàn giáo phận BMT đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI... liên lỉ cầu nguyện cho các linh mục được sống thánh thiện và trung thành với ơn gọi của mình.

Thánh Lễ kết thúc Năm Linh mục tại Giáo phận Banmêthuột

Với lòng yêu mến các linh mục, cộng đoàn giáo phận BMT đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI... liên lỉ cầu nguyện cho các linh mục được sống thánh thiện và trung thành với ơn gọi của mình.

THÔNG BÁO VỀ NGÀY KẾT THÚC NĂM LINH MỤC

TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
104 Phan Chu Trinh
TP. Buôn Ma Thuột
Đăk Lăk
 

Khóa tình huấn giới gia trưởng lần thứ I tại Giáo phận Banmêthuột

Trong mô hình thiết kế của Thiên Chúa thì chỉ có gia đình nhân loại mới có gia trưởng. Người đàn ông với vai trò là chồng là cha nếu không chung thủy với vợ và con, người đàn ông ấy sẽ giống như loài động vật - giống đực

Lễ phong chức Phó tế tại nhà thờ Chính tòa BMT

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn tỏ rõ niềm vui mừng,vì Giáo phận BMT đón nhận hồng ân Chúa ban, qua việc Thiên Chúa tuyển chọn thêm 9 Phó tế...

Lễ Thánh Vinh Sơn Bổn Mạng ĐGM Giáo phận Banmêthuột.


ĐGM nhắn nhủ người Kitô hữu làm công việc bác ái phải có tinh thần đoàn kết. Không có gì tồn tại nếu không có tinh thần hiệp nhất và liên kết với nhau. Hội đoàn có tính cách bền vững hơn phong trào, và hoạt động bác ái có kết quả chính là nhờ sự cầu nguyện

Đức Cha Trịnh Chính Trực đã được đưa về Tòa Giám mục Banmêthuột.

Theo các bác sỹ bệnh viện Chợ Rãy cho biết, hiện nay ngài sống tình trạng thực vật.

Lễ Tổng Kết Khóa Đào Tạo Giáo Lý Viên Nòng Cốt 2007-2009

Khóa đào tào Giáo lý viên nòng cốt do Tòa Giám mục Giáo phận Banmêthuột tổ chức. Giáo dục Đức tin cho Giáo dân

Một trăm ngày làm Hiệp sỹ Ma- ra- tông

Từ ngày nhậm chức Giám mục Chánh tòa Giáo phận Banmêthuột, Đức Tân Giám mục đã đi suốt dọc ngang Giáo phận khoảng 10 ngàn cây số trong vòng 4 tháng