ĐƯỜNG TRẦN MUÔN NẺO

(Mt 16 ,24_28 ).

Con đường nào ta đã đi qua
Nẻo phù vân bụi kín đường xa
Trong tâm tưởng lẽ thường đọng lại
Một đời người trải những phong ba.

Đường trần gian chia nhiều muôn ngả
Nhuộm phong trần ảo ảnh phù hoa
Người đời khôn ngoan hay tính toán
Bỏ mất nguồn ân nghĩa thứ tha.

Con đường nào dẫn về nẻo chính
Đưa ta đi thoát khỏi gian tà
Cuộc sống này mang nhiều hệ lụy
Là người sao khỏi phải nghĩ suy?

Đường ta đi là đường chân lý
Kiếp phận người sao khỏi phân bì
Biết lựa chọn đường ngay nẻo chính
Đưa ta về cõi sống huyền vi.

Nơi xa xôi nhưng mà hiện hữu
Bởi lòng người sao khỏi ưu tư
Nơi cực lạc thiên đường tại thế
Nơi con tim nhân ái vô lường.

Hãy lựa chọn đi đúng con đường
Nguồn ánh sáng chiếu dọi tình thương
Giữ vững một niềm tin sống lại
Bởi tình yêu mang giá trị Phục Sinh.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan