Đấng cứu độ trần gian (Ga 4,42)

Đấng cứu độ trần gian
“Quả thật, chính chúng tôi đã nghe
và biết rằng Người thật là Đấng cứu
độ trần gian”
(Ga 4,42)

Đức Giêsu và người phụ nữ
Cuộc hạnh ngộ bên giếng nước trong
Chị đang ao ước chờ mong
Chỉ duy có Chúa thỏa lòng khát khao

Chúa xin chị trao Người chút nước
Lời giao duyên mở lối trường sinh
Đời tư gặp khúc điêu linh
Chúa thương dẫn bước hành trình Đức Tin

Chị quả quyết Người là Ngôn Sứ
Đức Kitô đến giữa muôn dân
Dẫu tôi vấp ngã bao lần
Người nâng chỗi dậy hồng ân diệu vời

Chị trải nghiệm đường đời gặp Chúa
Thật tình cờ khám phá tìnhthương
Phúc ai nghèo khó khiêm nhường
Biết mình cần Chúa tựa nương nơi Người

Nước Chúa ban vọt tràn sức sống
Chị ngỡ ngàng ánh mắt lung linh
Lời thiêng mạc khải chân tình
Chúa Cha sai đến cứu tinh gian trần

Giờ đã đến thờ phượng đích thực
Trong Thần Khí phục bái suy tôn
Giêsu Đá Tảng trào tuôn
Tình yêu cứu độ suối nguồn ơn thiêng

Con đã biết và tin vào Chúa
Ngài là Đấng cứu độ trần gian
Giê-su, ĐấngMê-si-a
Muôn đời hoàn vũ ngợi ca Danh Người.

Nt. Bích Ngọc

Tin/Bài liên quan