Đức Cha Giáo Phận gặp gỡ anh chị em đồng hương Giáo phận Ban Mê Thuột tại Sài gòn (2)