Đức Cha Giáo Phận gặp gỡ anh chị em đồng hương Giáo phận Ban Mê Thuột tại Sài gòn (2)

ĐGM.GP gặp gỡ đồng hương BMT tại Sàigòn (2)
See video