Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban hành Tự sắc về việc phòng ngừa và chống các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ

Hôm nay, 30-12, tại Vatican, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vừa ban hành Tông thư dưới hình thức Tự sắc về việc phòng ngừa và chống các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ:
“Tòa Thánh luôn lên tiếng kêu gọi mọi người thiện chí, đặc biệt các nhà lãnh đạo quốc gia, dấn thân xây dựng Thành đô phổ quát của Thiên Chúa, mục tiêu hướng đến của lịch sử cộng đồng các dân tộc và các quốc gia, qua việc xây dựng nền hòa bình chân chính và vững bền tại khắp nơi trên thế giới [Bênêđictô XVI, TĐ Caritas in Veritate (ngày 29 tháng 6 năm 2009), 7: AAS 101/2009), 645]. Thật đáng tiếc cho thời đại chúng ta, trong bối cảnh xã hội ngày càng toàn cầu hóa, nền hòa bình bị đe dọa bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân người ta lạm dụng thị trường và kinh tế, và một nguyên nhân đáng sợ khác mang tính phá hoại, là bạo lực do chủ nghĩa khủng bố gây ra, dẫn đến chết chóc, đau khổ, hận thù và sự bất ổn xã hội.
Cộng đồng quốc tế đã rất kịp thời, nhanh chóng trang bị thêm các nguyên tắc và những công cụ pháp lý để ngăn chặn và đấu tranh chống các hiện tượng rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tòa Thánh hoan nghênh sự dấn thân đó và đón nhận các quy tắc này như của mình trong việc sử dụng các nguồn vật lực phục vụ công cuộc thực thi sứ mạng và nhiệm vụ của Quốc gia Vatican.
Trong bối cảnh đó, và theo quy định của Hiệp định tiền tệ giữa Nhà nước Vatican và Liên minh châu Âu ngày 17 tháng 12 năm 2009, tôi chuẩn y cho Nhà nước Vatican được ban hành Đạo luật phòng ngừa và chống rửa tiền có nguồn gốc từ những hoạt động tội phạm và tài trợ khủng bố, kể từ ngày hôm nay 30 tháng 12 năm 2010.
Qua Tông thư dưới hình thức Tự sắc này:
Tôi ấn định: Đạo luật nêu trên của Nhà nước Vatican và những sửa đổi tiếp theo cũng có hiệu lực đối với các Bộ thuộc Giáo triều Rôma và tất cả các Cơ quan, các Tổ chức trực thuộc Tòa Thánh về các hoạt động của mình, theo Điều 2 của Đạo luật này.
Tôi thiết lập: Cơ quan Thông tin Tài chính (IFA) được ghi trong Điều 33 của Đạo luật về phòng ngừa và chống rửa tiền có nguồn gốc từ những hoạt động tội phạm và các tổ chức tài trợ khủng bố, Cơ quan này trực thuộc Tòa Thánh, theo các Điều 186 và 190 -191 của Tông Hiến Pastor Bonus, có tư cách pháp nhân theo giáo luật, và tư cách dân sự thuộc Vatican, đồng thời tuân thủ Quy chế kèm theo Tự sắc này.
Tôi ấn định: Cơ quan Thông tin Tài chính (AIF) thực thi nhiệm vụ đối với các Bộ thuộc Giáo triều Rôma và tất cả các Cơ quan, Tổ chức được nêu trong mục a).
Tôi ủy thác: cho các Cơ quan Tư pháp có thẩm quyền của Nhà nước Vatican, chỉ trong các trường hợp bị tình nghi có tội được nêu trong Đạo luật, được thi hành quyền tài phán hình luật đối với các Bộ thuộc Giáo triều Rôma và tất cả các Cơ quan, Tổ chức được nêu trong mục a).
Tôi chỉ thị: tất cả mọi điều được ấn định đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay, không một quy định ngược lại nào có thể cản ngăn.
Tôi ban hành Tông thư này dưới hình thức Tự sắc, và truyền đăng trong Công báo Tòa Thánh.


Làm tại Rôma, Dinh Giáo hoàng,
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, năm thứ sáu sứ vụ Giáo hoàng của tôi,


Bênêđictô XVI
 

Nguồn: 
VIS