Đaminh Đinh Công Tiến

Năm sinh: 
02.03.1956
Năm Linh mục: 
01.03.2000
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Thuận Hòa
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ THUẬN HÒA
Địa chỉ: 

Huyện Krông Păk, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0500.3521 851
Email: 
tiendominic [at] yahoo [dot] com