Đaminh Lê Văn Thế

Năm sinh: 
24.07.1973
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Đăk Ân
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ ĐĂK ÂN
Địa chỉ: 

Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3720.000
Điện thoại: 
0914 130 132
Email: 
danle2473 [at] gmail [dot] com