Đaminh Mai Xuân Nam

Năm sinh: 
10.03.1952
Năm Linh mục: 
07.01.1998
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Chính Nghĩa
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
Địa chỉ: 

P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 
0918 657 433
Giới thiệu thêm: 

- Quản xứ Sơn Long, Phước Long

- 2014: Quản xứ Chính Nghĩa, Mẫu Tâm