Đaminh Nguyễn Văn Thành

Năm sinh: 
10.10.1955
Năm Linh mục: 
07.01.1998
Chức vụ: 
Quản xứ Đồng Xoài
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ ĐỒNG XOÀI
Địa chỉ: 

P. Tân Đồng, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 
0914 009 342
Email: 
amathanh [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ Nhơn Hòa

Ngày 13.3.2013: chuyển về quản xứ Đồng Xoài

- 30.7.2013: Quản Hạt ĐỒNG XOÀI