Đaminh Phạm Sĩ Hiện

Năm sinh: 
25.12.1958
Năm Linh mục: 
24.08.1995
Chức vụ: 
Quản xứ KIM CHÂU
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ KIM CHÂU
Địa chỉ: 

Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak

Điện thoại: 
0977 603 190
Email: 
domhien [at] gmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Quản xứ THỔ HOÀNG về nhận Quản xứ KIM CHÂU vào mùa Vọng 2011

- Tháng 1.2015: Quản Hạt Giang Sơn.