Đaminh Trần Đình Thăng

Năm sinh: 
24.12.1968
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Nghĩa Trung - Quản nhiệm Đức Liễu
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ NGHĨA TRUNG
Địa chỉ: 

xã Nghĩa Trung, H Bù Đăng, Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3735.000
Điện thoại: 
0918 431 320
Giới thiệu thêm: 

Tháng 5/2016: - Cha Đaminh Trần Đình Thăng - Qx Phước Tín kiêm Quản nhiệm Nghĩa Trung và Đức Liễu: Quản xứ Nghĩa Trung và Quản nhiệm Đức Liễu.