ĐHY Filoni thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam: Ngày thứ nhất 19.01.2015 - Chào đón tại Sân bay Nội Bài và Toà Tổng Giám mục Hà Nội

ĐHY Filoni thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam: Ngày thứ nhất 19.01.2015 - Chào đón tại Sân bay Nội Bài và Toà Tổng Giám mục Hà Nội.

Mời xem hình

Nguồn: 
TGP SAIGON