ĐIỀM LẠ QUANH TA

Mc 8, 11-13
"Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?"

Có bao nhiêu điềm lạ xảy ra
Bởi lòng người đã chẳng thiết tha
Mà đòi hỏi xem chi điềm lạ
Lũ cứng lòng thử thách chi Ta.

Bởi lẽ lòng ngươi đã hóa đá
Chuyển động đất trời có đâu xa
Bởi tham vọng làm mờ lý trí
Mà lòng trần đâu thể nhận ra.

Lũ bội bạc đòi xem điềm lạ
Sẽ chẳng có điều gì xảy ra
Thế hệ này chẳng có gì cả
Sao lòng ngươi lại sinh chai đá?

Xin cho lòng con luôn thức tỉnh
Để nhận ra dấu lạ quanh mình
Để nhận ra vật hèn bé mọn
Suốt một đời ngửa trắng tay xin

Xin cho con tỉnh thức ngàn lần
Luôn nhận biết tình yêu nhiệm lạ
Giữa cuộc đời phù phiếm xa hoa
Nỗi lăng nhục đau thương trần thế.

Xin tình yêu sóng tràn dâu bể
Để con người mở mắt nhận ra
Ôi Thiên Chúa tình yêu biển cả
Đã hiến thân cứu chuộc đời ta.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan