ĐOÀN PHỤ HUYNH GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG TĨNH HUẤN & MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Ngày 05/05/2017 Cha Đặc Trách Giuse Trịnh Văn Kính đã tổ chức ngàytĩnh huấn với chủ đề NGƯỜI GIA TRƯỞNG SỐNG NIỀM VUI TÌNH YÊU GIA ĐÌNH, và mừng  bổn mạng lễ Thánh Giuse Thợ  ( 01/05) cho giới gia Trưởng Giáo xứ Bù Đăng và các Giáo Họ trong các Bon Sóc. Số tham dự viên là 490 người.

Trong bài giảng Cha  Tổng Đại diện đã chia sẻ về vai trò trách nhiệm  của người cha, người chồng trong đời sống  gia đình, Ngài đã nhấn mạnh: các ông, các anh  phải là mái che cho gia đình của mình là điểm tựa vững chắc, nhà không có mái che, nhà dột, nhà ướt, bếp tắt. Chúa đã đặt người nam là mái che đức tin cho vợ,  cho con,  Chính vì thế,  mỗi người hãy học nơi gương Thánh Giuse thợ quanh năm suốt tháng làm việc không ngơi nghỉ, để Mẹ Maria được hạnh phúc và Giêsu được lớn lên trong bình an. Xin Thánh Giu se luôn đồng hành gìn giữ mái che cho các gia đình.

Sau cơm trưa, mọi người ra về với sứ mạng sống chứng nhân Tin Mừng trong vai trò người gia trưởng.

Sơn Nguyên

Xem thêm hình