Ơn phép Rửa

Khi loài người ngang nhiên phạm tội
Tự giam mình, bóng tối bủa vây!
Đất trời mãi mãi từ đây
Còn đâu ân phúc ngàn mây rực hồng.

Dân Do Thái đợi trông mòn mỏi
Ánh sao trời chiếu rọi nhân gian
Giao hòa ban phúc bình an
Trời cao mưa xuống ngập tràn yêu thương!

Đấng Cứu Tinh khiêm nhường thống hối
Tự nhận mình tội lỗi công khai!
Thánh Thần ngự xuống trên ai
Tình yêu Thiên Chúa an bài thẳm sâu.

Chúa đưa vai cúi đầu nhận lãnh
Vì yêu thương nên gánh tội đời.
Ý Cha con đã vâng lời
Sẻ chia kiếp sống, cứu đời lầm than!

Chúa Thánh Thần trao ban sứ mệnh
Đức Giêsu nhận lệnh thi hành
Giođan dòng nước trong lành
Chịu trong phép rửa, hóa thành tội nhân.

Lòng kiêu ngạo trong dân che dấu
Tội loài người nung nấu gây nên!
Hôm nay Thiên Chúa đáp đền
Ba Ngôi Thiên Chúa vững bền hiệp thông.

Xin một lòng cậy trông thống hối
Ơn bí tích Rửa Tội khi xưa
Để con xứng đáng thân thưa
Lạy Ngài yêu dấu! Xin mưa ơn lành!

01/2018
Suối Ngàn

Tin/Bài liên quan