AI TÍN

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)
AI TÍN

Bà cố ANNA VÕ THỊ VĨNH
Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh
Gia đình chúng con thương tiếc báo tin

Mẹ, bà của chúng con :

Bà Cố ANNA VÕ THỊ VĨNH

Sinh ngày 01. 04.1924
Tại Xã Đoài – Nghi Lộc – Nghệ An
Đã về nhà Cha
vào lúc 4 giờ 15’, ngày 20 tháng 5 năm 2014
Tại: Giáo xứ Vinh Hương – Gp. Banmêthuột
Hưởng thọ 90 tuổi
Thánh lễ an táng: Vào lúc 9 giờ 00’, thứ Năm ngày 22 tháng 5 năm 2014
Tại Thánh Đường Giáo xứ Vinh Hương
Do Đức Giám Mục Giáo Phận Banmêthuột chủ tế.

Tang gia đồng kính báo
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Khánh – Giáo xứ Gia Nghĩa
Tu sĩ Gioan Eude Nguyễn Xuân Tân – Dòng Xitô Phước Lý