Anrê Trần Thế Minh

Năm sinh: 
08.02.1978
Năm Linh mục: 
20.10.2010
Chức vụ: 
Quản xứ Kon H'ring
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ KON H'RING
Địa chỉ: 

Xã Ea Đing, Cư M'gar, Đak Lak

Điện thoại: 
0988.201.179
Email: 
anretrantheminh [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 2010: Phó xứ Quảng Đà

- 2013: Phó xứ Châu Sơn

- 30.9.2015: Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Kon H'ring