Anrê Trần Xuân Cương

Năm sinh: 
27.12.1936
Năm Linh mục: 
22.06.1968
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Vinh An
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ VINH AN
Địa chỉ: 

Xã Đức Minh, Huyện Đăk Mil, Đăk Nông

Điện thoại: 
0501. 3741 155
Điện thoại: 
0914 083 980
Email: 
anrecuong [at] dng [dot] vnn [dot] vn