Antôn Hồ Quang Hải

Năm sinh: 
05.05.1970
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Hòa An
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ HÒA AN
Địa chỉ: 

Xã Nam Bình, H. Đak Song, Đăk Nông

Điện thoại: 
0501.3710 855
Điện thoại: 
0909 552 270
Email: 
antonyhai [at] gmail [dot] com