Bài thuyết giảng sáng ngày 14. 11

ƠN GỌI LINH MỤC THỪA SAI
HUYỀN NHIỆM & ĐỘC ĐÁO

XÁC TÍN ƠN GỌI CỦA TÔI
TRONG TIN YÊU – TÍN THÁC – TÍN TRUNG

Ánh Sáng Tin Mừng (Ga 1,1-12, 14)
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, đã đến thế gian”(c.9)
“Có một người Thiên Chúa sai đến tên là Gioan” (c.6).

Cũng có một người được Thiên Chúa sai đến vùng Tây Nguyên tên Phêrô Nguyễn Huy Mai - Giuse Trịnh Chính Trực - Giuse Nguyễn Tích Đức - Phaolô Nguyễn Văn Hòa - Vinhsơn Nguyễn Văn Bản - Irênê Nguyễn Bình Tĩnh v…v…
Từ khởi thủy đời đời Chúa đã có chương trình sai tôi ra đi – Đây là tính huyền nhiệm của ơn gọi thừa sai. Và Chúa đã gọi đích danh tôi – Đây là tính độc đáo của ơn gọi thừa sai.

Tính huyền nhiệm và độc đáo của ơn gọi mời gọi tôi đáp trả một cách huyền nhiệm và độc đáo. Sự tin yêu – tín thác và tín trung của Chúa dành cho tôi và của tôi dâng lên Chúa gặp nhau trong niềm xác tín về ơn gọi.

Ơn xin: Xin được ơn biết cảm nhận để đi đến xác tín rằng: ơn gọi linh mục thừa sai cuả tôi là ơn gọi của Tin Yêu – Tín Nhiệm và Tín Thác vì đây là một huyền nhiệm và độc đáo

Tính Huyền Nhiệm và Tính Độc Đáo của ơn gọi linh mục thừa sai là biểu hiện của tin yêu – tín nhiệm – và tín thác “Trước khi cho người thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đã đặt ngươi là ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,5).

* Tính huyền nhiệm: Ơn gọi như một cuộc hành trình, có điểm xuất phát từ Ý định đời đời của Thiên Chúa, với sự đáp trả tự do của con người, được thực hiện trong lịch sử (không gian và thời gian) nhất định, để đích cùng là trở về cõi đời đời.

* Tính độc đáo: Trong lịch sử nhân loại, Chúa Giêsu Kitô là độc nhất vô nhị. Tôi cũng là độc nhất vô nhị. Cũng sẽ chẳng có một ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản thứ hai trên cõi đời này. Và mỗi người trong chúng ta là một độc đáo trước mặt Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại này. - Độc đáo từ lời mời gọi và độc đáo từ phía đáp trả của ta - Tính huyền nhiệm và độc đáo trong ơn gọi của ta như tạo nên một câu chuyện dài, nhất thống trong nhiều tập, và ta là nhân vật chính.

* Từ tư tưởng thần học về Nhiệm Cục Cứu Độ của Hans Urs Von Balthasar, cuộc hành trình ơn gọi linh mục như một kịch bản độc nhất vô nhị. (*) Chúa Cha đã viết kịch bản này – (*) Chúa Thánh Thần là đạo diễn – (*) Thiên Chúa Con là nhân vật chính – (*) Mỗi người có một vai diễn trong vỡ kịch này
* Minh họa Thánh Kinh: Môi Sen trong Cựu Ước

Gia phả của Chúa Giêsu theo thánh Luca (Lc 3, 23-38)
- Gốc nguồn là Thiên Chúa với ý định đời đời của Ngài
- Quyền năng và Tình yêu Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử trong một gia phả xen kẽ những bóng mờ với ánh sáng, giữa thánh thiện và tội lỗi.
- là một câu chuyện về vị thừa sai là Thiên Chúa, được sai đến từ Thiên Chúa, thực hiện chương trình của Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa
Ơn gọi linh mục thừa sai là tham dự vào ơn gọi thừa sai của Chúa Kitô cách huyền nhiệm và độc đáo

Hồi Tưởng để xác tín Ơn Gọi Huyền nhiệm và độc đáo của Tin Yêu – Tín Nhiệm và Tín Thách: Nhớ ngày xưa tháng cũ, Con hoài niệm mọi công trình tay Chúa và gẫm suy việc tay Chúa làm nên (Tv 142, 5)
- Câu chuyện Giuse với những giấc mơ: TrongMặc dùNhờ: ánh sáng và bóng tối, ước mơ được triển nở thành hiện thực

Điều quan trọng là từ cảm nghiệm thiêng liêng để đi đến niềm xác tín về tính huyền nhiệm và độc đáo của Ơn Gọi đời mình
Thánh Augustino hồi tưởng lại đời mình đã nhận ra sự khao khát Thiên Chúa từ thẳm sâu đời mình, : “Lạy Chúa, Chúa tạo dựng chúng con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa mà thôi”

Một cảm nghiệm thiêng liêng về khát vọng Thiên Chúa của con người vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.

* Hồi tưởng lại lịch sử nhân loại, ta nhận ra, con người luôn khát vọng Tuyệt Đối và con người không ngừng hướng về Tuyệt Đối, mà chúng ta gọi là Thiên Chúa - Ước mơ/Ơn gọi/lý tưởng…chính là khát vọng Tuyệt Đối, và kiếm tìm thỏa mãn khát vọng này là cuộc hành trình cuộc đời: Huyền Nhiệm và độc đáo

* Kinh nghiệm tu đức, trong cuộc hành trình kiếm tìm Tuyệt Đối, con người ngộ ra rằng, chính Thiên Chúa khát vọng con nngười và luôn kiếm tìm con người. Vì thế, chỉ có Thiên Chúa mới có thể đong đầy cho những khát vọng của con người.  Mầu nhiệm Đức Kitô thể hiện Thiên Chúa khát vọng con người

Tiếp xúc với người dân tộc, ta có thể cảm nhận được khát vọng của họ về tuyệt đối, được biểu hiện qua nền văn hóa, qua tín ngưỡng, và qua sinh hoạt thường nhật của họ. Thi hành sứ vụ thừa sai dành cho người dân tộc, ta trở thành hiện thân của Thiên Chúa khát vọng con người, Thiên Chúa khát vọng ta trở thành thừa sai, và Ngài khát vọng con người trở thành “con rất yêu dấu của Ngài”.

Lịch sử ơn gọi chính là Ước Mơ Huyền Nhiệm và Độc Đáo đang được triển nở trong đời sống thừa sai ra đi ngoại biên

Thái độ tu đức:
Chiêm niệm trong hoạt động: Tông Huấn Pastores Dabo Vobis số 72: “Thánh Charles Borromée tự hỏi : “Có phải cha tự hiến thân để chăm sóc các linh hồn không?” Và ngài đã trả lời như sau trong một bài diễn văn ngỏ với các linh mục : “Cha đừng vì những điều ấy mà khinh thường việc chăm sóc đến chính mình và đừng xả thân cho người khác đến độ không còn gì là của mình và không còn gì cho mình. Chắc hẳn cha phải tưởng nhớ đến các linh hồn mà cha là mục tử, thế nhưng cha đừng quên chính mình. Các cha thân mến, các cha hãy hiểu rằng không có gì cần thiết hơn cho chúng ta bằng việc suy niệm là việc phải đi trước, phải đồng hành và phải đuổi theo tất cả mọi hoạt động của chúng ta, như lời của ngôn sứ : tôi sẽ ca hát và tôi sẽ suy niệm (x Tv 100,1). Hỡi cha, nếu cha ban phát các bí tích cha hãy suy niệm điều cha làm. Nếu cha cử hành thánh lễ, cha hãy suy niệm điều cha dâng tiến. Nếu cha đồng thanh xướng hát ca vịnh, cha hãy suy niệm xem mình đang nói với ai và nói điều gì. Nếu cha hướng dẫn các linh hồn, cha hãy suy niệm về máu đã thanh tẩy họ. Và ước chi mọi việc được thực hành giữa anh em với nhau trong đức ái (1 Cr 16,14). Như thế chúng ta sẽ có thể thắng vượt những khó khăn mà chúng ta gặp mỗi ngày, và những khó khăn thì không phải là ít. Hơn nữa, đó chính là điều mà trách vụ được uỷ thác cho chúng ta đòi buộc. Nếu chúng ta xử sự như vậy, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để sinh hạ Đức Kitô nơi chúng ta và nơi người khác”.

Gặp gỡ Chúa Giêsu: Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng: Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình; tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày. Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến”. Chúa không làm thất vọng những ai chấp nhận sự liều lĩnh này; mỗi khi chúng ta bước một bước đến gần Chúa Giêsu, chúng ta hiểu ra rằng Người đã đang ở đó, đang mở rộng vòng tay chờ đón chúng ta (số 3).

* Tổ chức các dịp kỷ niệm ơn gọi Linh Mục để “Nhớ ngày xưa tháng cũ…” nhờ đó tôi xác tín hơn tính huyền nhiệm và độc đáo của ơn gọi linh mục của tôi
* Chia sẻ câu chuyện đời tôi với bạn bè về tính độc đáo và huyền nhiệm của Ơn Gọi và Tác Vụ Linh Mục
* Nhắc nhớ cho tính huyền nhiệm và độc đáo nhờ những biểu tượng của ơn gọi linh mục thừa sai: Chiếc áo dòng – Khẩu hiệu linh mục – Logo Linh mục…

Suy tư - Cầu nguyện – Chiêm niệm:
* Nhìn lại lịch sử ơn gọi để khám phá ra sự độc đáo và tính cách huyền nhiệm của ơn gọi linh mục mà ta đang thể hiện trong tin yêu – tín thác và tín trung.
* Dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và phó thác