Bước xuống dòng sông Gio-đan

Cảm hứng từ bài viết: “lễ chúa giêsu chịu phép rửa – từ dòng sông gio-đan đến dòng đời” của JB.Nguyễn Huy Tuấn. http://kinhthanhvn.net/le-chua-giesu-chiu-phep-rua

Ngài bước xuống dòng sông Gio-đan
Để nhận lấy phép rửa từ Gio-an
Là đã xóa tan đi bao khoảng cách
Giữa Thiên Chúa và giữa người với người.

Từ ngôi vị của Thiên Chúa làm người
Qua Thánh Linh, ơn thánh tẩy rạng ngời
Ngài đã nâng con người lên cao trọng
Được tràn đầy trong giá trị Thần Linh

Ngài bước xuống dòng sông Gio-đan
Cuộc gặp gỡ diệu kỳ với Gio-an
Cuộc bàn giao giữa Cựu và Tân Ước
Trong Thần Khí của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Giêsu nhận phép rửa bởi Gio-an 
Là hạ mình như để được hòa tan
Giữa đất trời không còn là khoảng cách
Cửa trời mở ra để tuyên lời chứng

“Này là Con Ta yêu dấu, luôn đẹp lòng ta”
Thời kỳ Cựu Ước cũng đã trôi qua
Mấy ngàn năm trong cuộc hành trình xa
Chương trình Thiên Chúa nay đà khép lại

Để mở ra một lời Giao ước mới.
Ngài bước xuống, mở ra lòng khiêm hạ
Ngài ngẩng lên nhìn thấy cõi trời xa
Ngài gột rửa xóa tan bao khoảng cách
Dòng sông trôi qua gột rửa tội đời.

Ngài bước xuống với tinh thần nhập thế
Để hòa mình trong cuộc đời dâu bể
Để nêu cao trong giá trị làm người
Được nâng lên trong phẩm giá Thần Linh.

Hoàng Công Nga

 

DÒNG SÔNG GIO-ĐAN

Dòng sông nào đã rửa sạch tội đời
Dòng sông nào đã chứng kiến phận người
Ơi Gio-đan, ngươi trở nên chứng tích
Nơi giao duyên của đất trời cũ mới.

Có phải ngươi đã trở thành nhân chứng
Khi cửa trời mở ra đã tuyên xưng
Này là con Ta, luôn đẹp lòng Ta
Trong phút giây trời đất bỗng giao hòa

Trong phút giây tràn đầy ơn nhiệm lạ
Nguồn linh thánh muôn hương hoa tràn ngập
Trong phút giây hiện diện cả Ba Ngôi
Ôi chứng tích Con Chúa Trời cứu thế.

Ơi Gioan khởi xướng lệnh tiền hô
Người dọn đường muôn dân mãi trông chờ
Trong Thánh Linh vẹn toàn ơn thánh tẩy
Người đến sau nhưng cao trọng hơn tôi.

Dòng sông nào trở thành nơi chuyển giao
Giữa Cựu và Tân giao ước năm nào
Cuộc gặp gỡ đã trở thành định mệnh
Để lệnh truyền Thiên Chúa được truyền rao.

Ơi Gio-đan, đã hóa thành lịch sử
Chuyện ngày xưa vẫn sống động hôm nay
Từ nơi đây đã chuyển biến những ngày
Nơi chứng tích cuộc bàn giao cũ mới.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan