BẢN TƯỜNG TRÌNH GIÁM ĐỐC CÔNG TY KEYTECH VỀ SỰ CỐ WEBSITE CARITAS VIỆT NAM

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Kính gửi: Đức cha Chủ tịch Caritas Việt Nam Đa Minh Nguyễn Chu Trinh,

Cha Giám đốc Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng

Con là: Nguyễn Văn Huấn - Giám đốc Công ty Chìa khoá Công nghệ - Keytech

Con xin tường trình về việc website http://caritasvietnam.org như sau:

Thưa Đức Cha và Cha Giám đốc,

Một trong những lĩnh vực hoạt động của Công ty Keytech chúng con là xây dựng hệ thống website. Vì vậy, chúng con muốn đóng góp sức mình về việc xây dựng lại hệ thống website http://caritasvn.org để hệ thống website này được bảo mật, chuyên nghiệp đồng thời thuận tiện cho việc điều hành và quản trị website, nên có lần con đã gợi ý tưởng này với Cha Giám đốc Caritas.

Để hoàn thành việc này, đáng lý bộ phận kỹ thuật chúng con phải bàn thảo các chi tiết trong tiến trình thực hiện, nhưng chúng con đã bỏ qua bước này. Vì thế bên Caritas không biết những công việc chúng con đang tiến hành.

Vào những ngày cuối cùng của năm âm lịch, chúng con đã xây dựng hoàn chỉnh website cho Caritas Việt Nam từ dữ liệu gốc của trang http://caritasvn.org và dự định gửi sang Caritas Việt Nam để Đức cha Chủ tịch và Cha Giám đốc duyệt ngay sau tết âm lịch trước khi chuyển toàn bộ source code cùng tên miền http://caritasvietnam.org cho Caritas Việt Nam quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình chạy thử hệ thống, thì có một sự cố là nhân viên kỹ thuật sơ sót trong quá trình kiểm tra thử nghiệm trang web mới đã trỏ tên miền http://caritasvietnam.org về hệ thống máy chủ chứa dữ liệu trang web offline. Vì vậy, cùng một lúc có hai trang web lấy tên Caritas Việt Nam có cùng nội dung.

Nay, con với cương vị là Giám đốc Công ty xin thay mặt cho ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Công ty thành thật xin lỗi và nhận khuyết điểm này.

Chúng con cam đoan, toàn bộ dữ liệu có trên website http://caritasvietnam.org đều được chúng con chuyển nguyên bản nội dung từ website http://caritasvn.org và không có bất cứ một thông tin nào khác. Chúng con sẽ bàn giao lại source code cùng tên miền http://caritasvietnam.org cho Caritas Việt Nam quản lý.

Với nhiệt huyết góp phần vào sự phát triển của Caritas Viện Nam, chúng con thành thật xin lỗi về sự cố này, một lần nữa và tiếp tục đóng góp về kỹ thuật và công nghệ cho Caritas Việt Nam.

TPHCM, ngày 11 tháng 02 năm 2011

NGUYỄN VĂN HUẤN

 

                                           XÁC NHẬN VỀ BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA SỰ CỐ
                                                      Website: http://Caritasvietnam.org

Hội đồng Giám mục Việt Nam
Uỷ ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam


                                    XÁC NHẬN VỀ BẢN TƯỜNG TRÌNH CỦA SỰ CỐ
                                                Website: http://Caritasvietnam.org


Tôi, Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam, và toàn thể nhân viên văn phòng Caritas Việt Nam, vào lúc 4 giờ chiều, ngày 11 tháng 2 năm 2011, đã cùng làm việc với ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Công ty Keytech, và đại diện phía Công ty về sự cố của website: http://caritasvietnam.org.
Theo tường trình của Giám đốc Công ty Keytech, hai bên cùng thống nhất bàn bạc về sự cố trên và nhận ra một số những trục trặc trong tiến trình làm việc tạo nên sự hiểu lầm và ngạc nhiên đáng tiếc như thông báo.
Sau khi cùng nhau thảo luận và phân tích các vấn đề liên quan đến trang web, Caritas Việt Nam chấp nhận sự đóng góp chân tình của ông Giám đốc và đại diện Công ty Keytech trong việc xây dựng website cho Caritas Việt Nam và sẽ sử dụng hệ thống mã nguồn (source code) và tên miền caritasvietnam.org trong tương lai.
Nay, thay mặt cho Caritas Việt Nam, tôi xin thông báo về sự việc như bản tường trình của Giám đốc và đại diện phía Công ty Keytech. Xin các trang web và các đơn vị truyền thông đã trích dẫn thông báo của Caritas Việt Nam đính chính lại theo thông báo này.
Xin kính báo đến Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý cha và các tu sĩ nam nữ và toàn thể độc giả của Caritas Việt nam.
Xin chân thành cám ơn!


Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, SDB
       Giám đốc Caritas Việt Nam

 

Nguồn: 
Truyền thông Công giáo