Ban Lễ Sinh Long Điền mừng bổn mạng

1. BỔN MẠNG LỄ SINH
Thứ 3, ngày 2/5/2017, Ban Lễ Sinh Long Điền gồm 50 em đã được cha xứ tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ thánh Đaminh Saviô -bổn mạng.
Chiều thứ 5, ngày 4/5 sau đó, cha xứ Giuse chủ tế lễ kính thánh Đaminh Saviô cùng với cha phó Phanxicô và cha khách để tạ ơn nhân ngày bổn mạng.

2. KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Vào chiều thứ 7, mặc dù trời mưa tầm tã,  mọi người vẫn tập trungvào nhà thờ, thay vì ngoài đài Đức Mẹ, để khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.

Mời xem hình

GX Long Điền