CÓ ĐƯỢC PHÉP BỎ ĐẠO CÔNG GIÁO ĐỂ GIA NHẬP MỘT GIÁO PHÁI TIN LÀNH NÀO KHÔNG ?

Hỏi (chi tiết): 

CÓ ĐƯỢC PHÉP BỎ ĐẠO CÔNG GIÁO ĐỂ GIA NHẬP MỘT GIÁO PHÁI TIN LÀNH NÀO KHÔNG ?

Thực tế ngày nay là có rất nhiều người Công Giáo không còn hiệp thông với Giáo Hội vì không  tham dự và thực hành đời sống bí tích như đi dự lễ các ngày Chúa Nhật  và xưng tội rước lễ nữa.

Lại có những người đã bỏ Giáo Hội để gia nhập một giáo phái Tin Lành, vì cho rằng các mục sư Tin Lành giảng đạo hay hơn các linh mục và không ngăm đe những ai sống bê bối như thay chồng đổi vợ, phái thai, cờ bạc, buôn bán gian lận v.v. Thêm vào đó cũng có nhều người cho rằng chỉ cần đọc Kinh Thánh là đủ, không cần đi tham dự Thánh Lễ và rước mình máu Chúa Kitô; Lại nữa, cũng không thiều gì những người không bao giờ đi xưng tội, nhưng cứ lên rước lễ , mặc dù đang ngoại tình hay chung sống không kết hôn với người khác.

  Chúng ta phải nghĩ thế  nào về những người đang sống trên đây ?

Đáp: 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Thực tế ngày nay là có rất nhiều người Công Giáo không còn hiệp thông với Giáo Hội vì không  tham dự và thực hành đời sống bí tích như đi dự lễ các ngày Chúa Nhật  và xưng tội rước lễ nữa.

Lại có những người đã bỏ Giáo Hội để gia nhập một giáo phái Tin Lành, vì cho rằng các mục sư Tin Lành giảng đạo hay hơn các linh mục và không ngăm đe những ai sống bê bối như thay chồng đổi vợ, phái thai, cờ bạc, buôn bán gian lận v.v. Thêm vào đó cũng có nhều người cho rằng chỉ cần đọc Kinh Thánh là đủ, không cần đi tham dự Thánh Lễ và rước mình máu Chúa Kitô; Lại nữa, cũng không thiều gì những người không bao giờ đi xưng tội, nhưng cứ lên rước lễ , mặc dù đang ngoại tình hay chung sống không kết hôn với người khác.

  Chúng ta phải nghĩ thế  nào về những người đang sống trên đây ?

Trước hết, chúng ta phải  tin rằng Thiên Chúa là tình yêu. Người chậm bất bình và hay tha thứ .Chúng ta cũng tin Chúa Kitô, Đấng  “đã hy sinh mạng sống mình làm  giá chuộc cho muôn người,” (Mt 20: 28)

Tuy nhiên , chúng ta không được  quên, hay coi thường  những lời dạy của Chúa Kitô về điều kiện  cho ta được cứu rỗi để vào Nước Trời hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành.

Vì thế, nếu chỉ cần nghe lời Chúa mà không phải làm gì về phần mình, thì Chúa Kitô đã chẳng nói với dân chúng  đến nghe Người rao giảng Tin Mừng xưa kía như sau:

   “ Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh  em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” ( Mc  1: 15)

Tại sao phải sám hối ? Phải sám hối để nhìn nhận mình là kẻ có tội để xin Chúa thứ tha. Phải tin vào Tin Mừng vì đó là ánh sáng chỉ đường cho ta đến với Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành, “ Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4). Tin vào Tin Mừng cũng có nghĩa là sống theo những lời Chúa dạy các Tông Đồ và dân chúng xưa để được cứu rỗi.

Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội của Người trên nền tảng các Tông Đồ để chuyên chở ơn cứu độ của Chúa đến với mọi người trong nhân loại mà Chúa đã hy sinh đổ máu mình ra và chết trên thập giá để cho nhiều người được cứu rỗi.

Cho nên,  gia nhập Giáo Hội của Chúa qua phép rửa là việc tối cần thiết cho những ai muốn lãnh ơn cứu chuộc của Chúa Kitô qua Giáo Hội là “ Thân Thể Nhiệm Mầu” của Người ở giữa trần gian.Cho mục đích cứu độ, Giáo Hội của Chúa được ví như Con Tầu của ông Nô-e trong ngày Đại Hồng Thủy , khi Thiên Chúa cho mưa rơi làm lụt cả địa cầu, và chỉ những người và sinh vật được đưa lên Tầu của ông Nô-e mới thoát chết mà thôi. ( St 6-7).

Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Tín lý Lumen Gentium,  đã dạy rằng :

“ Giáo Hội ấy tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo do Đấng kế vị Phêrô và các giám mục hiệp thông với ngài điều khiển..” ( LG số 8)

Nói  rõ hơn, Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội thật của Chúa Kitô, có mặt và hoạt động trên trần thế như phương tiện hữu hiệu chuyên chở ơn cứu độ của Chúa Kitô  đến với nhưng ai muốn hưởng nhờ ơn này qua Giáo Hội.

Do đó, “ những ai biết rằng Giáo Hội Công Giáo,  được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giê su Kitô,  như  phương tiện cứu rỗi cần thết mà vẫn không muốn gia nhập , hoặc không muốn kiên trì sống trong Giáo Hội này thì không thể được cứu rỗi.” ( LG, số 14)

Như vậy, không thể lấy lý do linh mục không giảng hay bằng các mục sư Tin Lành để  rời bỏ Giáo Hội mà gia nhập một nhánh Tin Lành nào như một số người đã làm.

              
Nhưng thế nào là giảng hay ?

Giảng hay vì nói hùng hồn hấp dẫn người nghe,  hay vì  có nội dung sâu sắc mời gọi người nghe thêm lòng yêu mến Chúa và sống theo đường lối của Người ?

Nếu chỉ nói hấp dẫn mà không có nội dung thuyết phục thì không thể nói là giảng hay được, vì bài giảng của linh mục trong Thánh Lễ phải ưu tiên cắt nghĩa lời Chúa qua các bài đọc, cách riêng bài Phúc Âm, và đưa ra được những áp dụng thiết thực đánh động tâm hồn người nghe để giúp họ thêm yêu mến  và sống lời Chúa hàng  ngày thì mới đạt mục đích giảng lời Chúa. Ngược lại,  chỉ nói cho hấp dẫn với những câu truyện vui tai mà không liên hệ gì đến nội dung lời Chúa thì không thể nói là giảng hay được. Về điểm này, chúng ta phải công nhận các nhà giảng thuyết Tin Lành trên các băng tầng TV có tài giảng thuyêt rất hùng hồn , hấp dẫn người nghe. Nhưng đa số chỉ nói cách chung chung về lời Chúa mà không đưa ra được những áp dụng cụ thể giúp người nghe nhìn lại đời sống và niềm tin của mình xem có phù hợp với tình yêu của Chúa hay không.

Thiên Chúa là tình yêu. Đó là điều Giáo Hội và mọi giáo phái Tin Lành và Anh Giáo  phải nhìn nhận và rao giảng.Nhưng ca tụng tình yêu của Chúa mà không biết sống cho phù hợp với tình yêu ấy thì không ích gì, căn cứ trên chính  lời Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa:

“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa, Lậy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu; mà chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi,.” ( Mt 7: 21)

Nghĩa là nghe giảng hay, hấp dẫn  về tình yêu của Chúa nhưng chỉ nghe cho vui tai mà  không áp dụng thiết thực vào đời sống của mình thì  cũng vô ích mà thôi.

Cụ thể, nếu nghe giảng hay hùng hồn về Chúa nhưng vẫn sống phản chứng như cờ bạc, ngoại tình, dâm đãng  gian  tham, thù nghét người khác và dửng dưng trước sự thiếu thốn  đau khổ của người nghèo khó, thì nghe giảng hay có ích lợi gì ?

Ngược lại, không được nghe giảng hay, nhưng biết qui hướng đời mình vào lời Chúa để sống theo đường lối của Chúa,  là xa lánh tội lỗi  và  mọi thói hư tật xấu của người đời thì đó mới là “ thi hành ý muốn của Cha Thầy” để được vào Nước Trời như Chúa Giêsu đã dạy trên đây.

Như vậy , ai bỏ Đạo Công Giáo để đi theo một nhánh Tin Lành nào đó, chỉ vì muốn nghe giảng hay, hấp dẫn thì đó không phải là lý do để tự dối mình , rời bỏ Giáo Hội để đi theo giáo phái khác không có nguồn gốc Tông đồ, thiếu các bí tích   ban sự sống như Thánh Thể và Hòa giải là những phương tiện cứu độ hữu hiệu mà Chúa Kitô đã ban cho Giáo Hội của Người là Giáo Hội Công Giáo.

Vậy ai đã đi vào con đường này thì cần phải nghĩ lại để kịp thời quay về với Giáo Hội để hưởng nhờ công nghiệp cứu chuộc  vô giá của Chúa Kitô.

Mặt khác, là người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo, mọi người được mời gọi không những siêng năng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh, trong phụng vụ và qua các bài giảng của linh mục trong các Thánh Lễ, mà cần thiết phải năng rước Mình Máu Chúa Kitô qua bí tích Thánh Thể và năng xưng tội để tâm hồn luôn được sống bình an trong ơn nghĩa Chúa, là bảo đảm cho sự cứu rỗi để vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu mai sau trên Nước Trời. Nói cách khác,  đọc và nghe  lời Chúa là cần thiết nhưng cũng cần thiết không kém là năng lãnh nhận các bí tích ban sự sống như Thêm sức, Thánh Thể,  Hòa giải và Xức dầu  mà chỉ  Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Đông Phương có mà thôi. Anh  em Tin Lành và Anh Giáo không có các bí tích quan trọng này nên tin đồ của họ đã thiếu hẳn nguồn ơn ích thiêng liêng đến từ các bí tích đó.

Không ai có thể phủ nhận những ơn thánh đặc biệt Chúa ban qua Bí Tích Thánh Thể và Hòa giải để giúp con người ngày càng trở nên giống Chúa Kitô, là “ đường,là sự thật và là sự sống.” ( Ga  14:6), những lợi ích thiêng liêng lớn lao mà các giáo phái ngoài Công Giáo không thể có được, dù họ có nói hay, giảng giỏi đến mấy chăng nữa.

Ngay cả người Công giáo mà không siêng năng lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô cũng như năng chậy đến với bí tích hòa giải thì chắc chắn không thể lớn lên trong đời sống thiêng liêng và trong thân tình với Chúa được , vì “ ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.” ( Mt 13: 12) . Nói rõ hơn, ai siêng năng cầu nguyện và lãnh các bí tích Thánh Thể và hòa giải, thì sẽ tiến lại gần Chúa hơn, và nhiên hậu trở nên thánh thiện hơn.

Ngược lại, ai thờ ơ, không cầu nguyện, ít lãnh rước Mình Máu Chúa Kitô, không bao giờ đi xưng tội, thì tâm hồn sẽ nguội lạnh, đức tin sẽ mong manh và lòng mến cũng sẽ tàn lụi theo thời gian, vì không được bổ sức thiêng liêng đến từ các bí tích quan trọng đó..

Lại nữa, giáo lý của Giáo Hội dạy ta phải sạch tội nhất là tội trọng thì mới xứng đấng lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ.( x. giáo luật số 916. SGLGHCG số  1415) Do đó, nếu đang  sống chung với ai như vợ chồng mà không kết hôn, hay đã li dị mà chưa được tháo gỡ hôn phối cũ theo giáo luật mà lại sống chung với người khác như vợ chồng,  thì tạm thời không được lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Hòa giải. Không phải  cứ đi lễ là lên rước lễ mà không cần biết mình đang sống trong tình trạng nào, có tội hay đang bị trở ngại về hôn phối. Chúa mời gọi mọi người ăn uống Mình Máu thánh Người. Tuy nhiên, phải loại trừ những trở ngại cho việc kết hơp với Chúa qua bí tích Thánh Thể như đã nói trên.

Tóm lại, ai không kiên trì sống trong Giáo Hội và siêng năng lãnh nhận các bí tích ban sự sống thì sẽ không thể góp phần hữu hiệu của cá nhân vào công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để được cứu rỗi như lòng Chúa mong muốn cho mọi người chúng ta.Chúa muốn cứu độ chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải tỏ thiện chí muốn được cứu rỗi bằng quyết tâm sống theo đường lối của Người, xa lánh những nguy cơ đe dọa cho niềm tin có Chúa như thuyết vô thần, vô luân, tôn thờ tiền bạc và của cải vật chất, chuộng khái lạc ( hedonism) dâm ô sa đọa, là bộ mặt rất nhơ nhuốc  của thế giới tục hóa ngày nay.

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Lm. Lê Văn Quảng Psy.D

Nói đến hôn nhân là nói đến gia đình. Khi Thiên Chúa muốn đến với con người, muốn kết hôn với con người, Thiên chúa cũng đã sinh ra trong một gia đình. Gia đình chính là nền tảng của giáo hội. Vậy gia đình là gì ?

Gia đình là một cái gì sâu xa hơn là tổng số những cá nhân cộng lại. Đó là một hệ thống khác biệt với những hệ thống xã hội khác. Đối với những tổ chức xã hội, khi cần thiết, chúng ta có thể xin gia nhập hoặc ra đi một cách dễ dàng, và một khi chúng ta ra đi, những người khác có thể đến thay thế chỗ chúng ta. 

Nhưng trong hệ thống gia đình, chúng ta không thể gia nhập một cách dễ dàng ngoại trừ con đường được sinh ra, kết hôn, hay được nhận làm con nuôi. Vì thế, những phần tử trong gia đình không thể được người khác thay thế, bỡi lẽ các phần tử của gia đình được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương đặt biệt mà người nầy được liên kết với người khác một cách chặt chẽ và mật thiết với nhau. Vì thế, dẫu khi chúng ta phải xa cách gia đình như vì công việc hay vì hoàn cảnh nào đó, chúng ta vẫn có mối liên hệ đặc biệt sâu xa với gia đình.

Ngay khi có người trong gia đình ra đi vĩnh viễn như chết chẳng hạn, giữa người sống và người chết vẫn còn một cái gì đậm tình thắm thiết được nối kết qua những nén hương, những đóa hoa…mà dẫu có người được thêm vào như một đứa bé khác được sinh ra chẳng hạn, cũng không thể nào có thể thay thế đứa trước đã chết đi. Thật vậy, gia đình là một cái gì thiêng liêng cao quí mà chúng ta có bổn phận phải bảo vệ và vun trồng dẫu chúng ta còn ở hay đi xa.

Riêng đối với người Việt nam, gia đình còn mang một mầu sắc đa diện đáng yêu và đáng quí hơn nữa. Gia đình Việt nam có thể nói là một tiểu cộng đồng, nơi đó các phần tử trong đại gia đình cùng về chung sống với nhau và nương tựa vào nhau; là nhà giữ trẻ, nơi đó tất cả mọi con cái, cháu chắc đều được trông coi, nuôi dưỡng, và chăm sóc một cách tận tình như một người mẹ trong gia đình; là học đường, ở đó mọi đứa trẻ trong gia tộc được hướng dẫn và giáo hóa một cách chu đáo và lễ độ; là toà án, ở đó mọi xung đột giữa những người thân yêu trong gia đình đều được giải quyết và giải hòa để có thể bảo vệ được hòa khí của gia đình; là hội đồng cố vấn, nơi đó tất cả mọi quyết định quan trọng có liên quan đến những người trong gia đình như vấn đề hôn nhân, làm ăn, buôn bán, dời chỗ… đều được bàn hỏi trước khi đi đến quyết định để cùng giúp nhau thực hiện; là cơ quan trợ cấp xã hội, nơi đó họ có thể tìm được những nguồn trợ giúp cho đời sống an sinh xã hội của họ từ những người thân yêu trong gia đình; là ngân hàng, ở đó trong những trường hợp cần thiết họ có thể mượn tiền từ những thân nhân họ một cách dễ dàng để đầu tư vào những công việc làm ăn lớn mà mọi người trong gia đình thấy có hy vọng; là bệnh xá, ở đó khi ốm đau họ có thể tìm được sự chăm nom, săn sóc một cách tận tình bỡi những phần tử của đại gia đình; là viện an dưỡng, nơi đó bố mẹ khi về già có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi trong sự an bình và hạnh phúc bên đàn con cháu trong bầu không khí ấm cúng gia đình; là nơi an nghỉ cuối cùng, ở đó khi họ được Chúa gọi về, họ được mọi phần tử trong đại gia đình từ các nơi tuốn về quây quần chung quanh để cùng nhau cầu nguyện và nhìn mặt họ lần cuối trước khi tiễn đưa họ đến phần mộ cuối cùng; sau hết, gia đình Việt nam cũng chính là nơi thờ tự, ở đó bàn thờ tổ tiên được dựng lên để tôn kính ông bà cha mẹ, những người đã về bên kia thế giới nhưng hương hồn của họ vẫn còn ở lại để hộ phù những người còn đang sống. Vì thế, gia đình chính là một báu vật cao quí mà tất cả chúng ta có bổn phận phải giữ gìn nếu chúng ta muốn có một đời sống an vui và hạnh phúc.

Khi chúng ta nói: Tôi đi về nhà thì nhà đó không phải là một ngôi nhà trống không, mà ở nơi đó chúng ta có những con người muốn đón nhận và yêu thương chúng ta bằng một tình yêu gia đình thắm thiết. Rất có thể, nhiều lúc chúng ta có những kinh nghiệm đớn đau về gia đình, nhưng dẫu sao gia đình cũng vẫn là tổ ấm, là nơi yên ủi cuối cùng mà chúng ta có thể tìm về khi mọi người ruồng bỏ và xa lánh chúng ta như câu chuyện người con lãng tử trong phúc âm.

Thật vậy, gia đình có một sức mạnh thiêng liêng nối kết chúng ta, khiến chúng ta có thể quên đi tất cả những kinh nghiêm thương đau của quá khứ để yêu thương, nâng đỡ, và vỗ về những người thân yêu đang gặp hoạn nạn mà nếu không có tình yêu gia đình họ không thể nào sống sót được. Vậy thì, khi gặp những trục trặc, những khủng hoảng trong đời sống gia đình, chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ được tình yêu gia đình?

Thông thường, khi gặp những khó khăn, những khủng hoảng trong gia đình, chúng ta thường hay có phản ứng tự nhiên nầy là: chống cự, tố cáo và lên án người khác để bảo vệ chính mình. Chúng ta chỉ muốn giáo dục và thay đổi người khác chứ không muốn thay đổi chính con người mình. Chúng ta thường nói rằng: nếu anh ấy hay chị ấy thay đổi tôi bằng lòng cũng sẽ thay đổi. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể thay đổi người khác bằng cách thay đổi chính con người chúng ta mà thôi. Chúng ta cần nhận thức sự thật nầy là: nếu tôi thay đổi thái độ của tôi chắc chắn người khác cũng sẽ thay đổi thái độ của họ. Dẫu cho chỉ một chút thay đổi trong thái độ của chúng ta chắc chắn cũng sẽ có ảnh hưởng tức khắc đến thái độ của người khác.

Thật bất hạnh cho chúng ta là chúng ta biết quá nhiều về cách thế để làm hại nhau, mưu sát nhau hơn là cách thế để sống trong yêu thương và phục vụ. Vì thế, chúng ta yêu thích chiến tranh hơn là hòa bình. Chúng ta thường mất nhiều thời giờ đi tìm những mưu mô, thủ đoạn bất chính để lên án, tố cáo người khác.                            

Nhưng nên biết rõ điều nầy là không ai hoàn toàn xấu cũng không ai hoàn toàn tốt cả. Khả năng trở nên tốt hoặc xấu đều hiện hữu trong mỗi con người chúng ta. Chính người nầy có thể giúp cái tốt hoặc cái xấu của người khác phát triển. Nhưng thường họ biết gì về người khác ngay cả người bạn đời của họ? 
Dẫu cho họ sống chung với nhau trong cùng một căn phòng, ăn cùng một bàn, ngủ cùng một giường, nhưng họ biết gì về nhau? Cứ sự thường, họ chỉ biết về những thói xấu của nhau như thích nắm quyền, thích tiêu tiền , thích uống rượu, không thích làm việc… nhưng họ không biết được nguyên nhân tại sao bạn mình đã có thái độ sống như vậy. Và một khi họ cảm thấy chán, họ chỉ muốn loại bỏ những thói hư tật xấu đó ra khỏi người bạn mình mà không muốn thoã mãn những nhu cầu tâm linh cần thiết của bạn mình để giúp họ xa lánh những thói xấu đó. Vì thế, đôi khi họ cũng phải sống xa cách nhau vì một lý do nào đó chẳng hạn, họ mới có thể hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn trước.

Thật ra, chính những tranh quyền tranh lợi, đã làm cho đầu óc họ ra tối tăm và đã tạo nên cho họ một bầu khí bất hòa. Trong những lúc như vậy, họ cố gắng đổ lỗi cho nhau để bào chữa cho chính mình. Điều mà họ nói về người khác thì thường là đúng dầu những tường thuật giữa họ xem ra là mâu thuẫn với nhau. Nhưng điều quan trọng không phải là ai sai ai đúng vì mỗi người đều đúng dưới cái nhìn riêng của mình nhưng sai dưới cái nhìn của đối phương. Nếu chúng ta yêu người nào, chúng ta sẽ không hỏi người đó đúng hay sai. Hãy nhớ rằng đối với sự hạnh phúc của chúng ta, câu hỏi sai hay đúng không phải là quan trọng, nhưng chính việc biết chấp nhận cái xấu cũng như cái tốt của người bạn mình mới là quan trọng.

Khi người biệt phái mời Chúa Giêsu đến dự tiệc nơi nhà họ, có một người phụ nữ mang dầu thơm đến ngồi dưới chân Chúa khóc nức nở, lấy tóc lau khô và lấy thuốc thơm thoa chân Ngài. Bấy giờ những người biệt phái nghĩ thầm rằng: nếu ông nầy là môt tiên tri chắc phải biết người phụ nữ nầy là ai, là một cô gái điếm nổi tiếng vùng nầy. Chúa biết ý nghĩ của họ, nên nói với người chủ nhà:

Simon, Tôi có điều muốn nói với ông.
Người chủ nhà đáp: Xin Ngài cứ nói. 

Và Ngài đã nói: Người kia có hai con nợ. Một người nợ nhiều và một người nợ ít. Cả hai không có gì để trả nên được chủ nợ tha cho. Vậy ai trong họ sẽ yêu người chủ hơn?

Simon thưa: Người được tha nhiều.

Chúa nói: Ông nói đúng. Tôi đã đến đây, ông không lấy nước rửa chân Tôi, còn chị ta đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình lau khô. Ông đã không xức thuốc thơm trên đầu Tôi, còn chị ta đã đổ thuốc thơm trên chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội chị ta rất nhiều cũng đã được tha rồi, vì chị ta đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít.

Rồi người bảo người phụ nữ ấy rằng: Tội con đã được tha rồi. Hãy đi bình an ! (luk.7:36-8:2)

Điều quan trọng mà Chúa muốn nói ở đây là không phải chúng ta phán đoán người nầy tốt hay là xấu, người kia đúng hay là sai mà chính là chúng ta có yêu thương, có chấp nhận họ với tất cả con người họ hay không ? Chính thái độ yêu thương, nhân từ đó mới có sức mạnh thuyết phục và hoán cải những con người chúng ta muốn thay đổi. Và cũng chỉ có thái độ rộng lượng đó mới có thể giúp người bạn mình có đủ can đảm trở về để làm lại cuộc đời.

Con người thì thường chú trọng quá khứ và dùng quá khứ như một bằng chứng mạnh mẽ để chối từ sự cộng tác. Nhưng Thiên Chúa thì khác hẳn. Ngài không chú trọng quá khứ nhưng nhìn chính hiện tại. Quá khứ chúng ta có thể tốt, nhưng hiện tại chúng ta có thể xấu hơn người khác. Quá khứ người ta có thể xấu, nhưng hiện tại họ có thể tốt như chúng ta và tương tai họ còn có thể tốt hơn chúng ta không chừng.

Hãy học với Chúa làm quen với những tiếng nói của im lặng nếu chúng ta muốn có được một đời sống gia đình an vui và hạnh phúc. Hãy nhớ rằng khi người ta vui mừng, phấn khởi, người ta thích nói nhiều. Nhưng khi người ta buồn rầu đau khổ người ta sẽ không thích dùng lời để nói, vì lời nói không thể diễn tả hết những điều sâu thẳm đang được chứa chất trong tâm hồn họ, mà người ta chỉ muốn nói qua những khuôn mặt, những ánh mắt, những giòng lệ, những tiếng lòng thổn thức mà chỉ có những người bạn chân tình mới có thể hiểu được.

Thiên Chúa đã không lên án người phụ nữ bỡi lẽ Thiên Chúa đã nghe thấu rõ tiếng lòng thống hối của chị qua những giòng lệ thống hối ăn năn, cũng như tiếng lòng khoắc khoải của chị đang vọng lên từ đáy lòng sâu thẳm của chị dẫu chị ta không thốt lên một lời nào cả. Và Thiên Chúa đã đáp lại niềm khát mong đó, nên Ngài đã nói: Tội con đã được tha. Hãy đi về bình an.

Thật vậy,không phải là tố cáo và lên án mà chính là sự cảm thông và tha thứ mới có sức mạnh vô biên để mang lại cho con người niềm an vui và hạnh phúc trong trong tâm hồn. Xin cầu chúc các đôi tân hôn luôn tìm được sự an bình và hạnh phúc ấy trong đời sống hôn nhân và gia đình trong suốt cả cuộc đời của anh chị