Công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Quốc tế Bệnh nhân

VATICAN - Hôm 18-12-2010, Sứ điệp của ĐTC Bênêđictô XVI nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân 11-2-2011 đã được công bố với chủ đề “Từ những vết thương của Chúa, anh chị em được chữa lành” (1 Pr 2,24).

Trong Sứ điệp, ĐTC cảnh giác rằng “một xã hội không biết chấp nhận những người đau khổ và không có khả năng góp phần nhờ lòng từ bi làm cho đau khổ được chia sẻ và chịu đựng cả trong nội tâm, thì đó là một xã hội tàn ác và vô nhân đạo” (Spe salvi 38).

ĐTC cũng cho biết mỗi giáo phận sẽ đề ra những sáng kiến nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân nhắm làm cho việc săn sóc những người đau khổ được hữu hiệu hơn. Ngài cũng loan báo Ngày Thế giới Bệnh nhân sẽ được cử hành trọng thể vào năm 2013 tại Đền thánh Đức Mẹ Altoetting ở miền nam Đức.

Sứ điệp của ĐTC cũng trình bày một số suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô đi từ hình ảnh trong Khăn Liệm Thánh ở thành Torino và ngài nhắn nhủ anh chị em bệnh nhân: “Khi sống lại, Chúa không bước bỏ đau khổ và sự ác khỏi trần thế, nhưng ngài đã chiến thắng chúng tận gốc rễ. Ngài đã đặt sự toàn năng của tình yêu thương đối nghịch với quyền lực của sự ác. Qua đó, Chúa chỉ cho chúng ta con đường an bình và vui tươi, đó là Tình Thương... Chúng ta hãy noi theo Thầy Chí Thánh trong thái độ sẵn sàng hiến mạng sống mình vì anh chị em chúng ta (1 Ga 3,16), trở thành những sứ giả của một niềm vui không sợ đau đớn, niềm vui Phục Sinh…”.

ĐTC cũng khẳng định rằng Thiên Chúa, là Sự Thật và Tình Thương, đã muốn chịu đau khổ cho chúng ta và với chúng ta. Người đã trở thành người để có thể cảm thông, cùng chịu đau khổ với con người, một cách cụ thể, trong thân thể. Trong mỗi đau khổ của con người, có Đấng đi vào để chia sẻ đau khổ và chịu đựng, trong mỗi đau khổ có niềm an ủi của tình thương tham phần của thiên Chúa. Anh chị em thân mến, tôi lặp lại cho anh chị em sứ điệp này để anh chị em trở thành những chứng nhân của Chúa qua đau khổ, qua cuộc sống và đức tin của anh chị em”.


G. Trần Đức Anh, OP

Nguồn: 
Nguồn: RV