CHÚA Ở ĐÂU?

Con đi tìm Chúa ở đâu
Ở trong bóng tối lụy sầu tháng năm
Ở trong nỗi khổ tối tăm
Một đời phiền lụy rét căm phận buồn
Những chiều sấm dậy mưa tuôn
Cùng bao lo lắng nước nguồn trào dâng
Gian truân chảy mãi không ngừng
Khổ thân hứng chịu chẳng đừng người ơi
Làm người sống ở trên đời
So đo một kiếp chẳng lời ủi an
Quen rồi những chuyện phàn nàn
Lâu dần mang phải bệnh than lẽ thường
Chúa ơi nỗi khổ còn vương
Thấm sâu muôn cảnh niềm thương mỏi mòn
Đường đời dẫu có héo hon
Vẫn tin nơi Chúa lòng son một đời.

Hoàng Công Nga

Tin/Bài liên quan