Chúa là cùng đích đời con

Nhạc/Bài giảng: 
Jos. Hoàng Phúc

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

0. Lời mở đầu Chúa là cùng đích đời con
Tác giả: Hồng Bính
Thể Hiện: Vi Nam.

1. Chúa là cùng đích đời con
Tác giả Jos. Hoàng Phúc
Thể Hiện: Ái Liên

2.Tình Chúa Hiến Trao
Thể Hiện: Ái Liên

3. Suối Nguồn Tình Yêu
Thể Hiện: Tốp Ca

4. Bài Ca Hạnh Phúc
Thể Hiện:  Minh Hiếu-Anh Vũ

5. Trở Về
Thể Hiện: Anh Vũ

6. Tâm Tình ngợi ca
Thể Hiện: Hoàng Thy

7. Thánh Mẫu Maria
Thể Hiện: Uyên Cadillac

8. Hướng Về Thánh Gia
Thể Hiện: Hoài Phi

9. Terexa Bông Hồng Tình Thương
Thể Hiện: Hoàng Yến

10.Về Bên Mẹ Giang Sơn
Thể Hiện: Hoàng Thy

Tin/Bài liên quan