Chúa Nhật 2a Mùa Chay 2017, TV32: 4-5, 18-19, 20 và 22