Chúa Nhật 3a mùa Phục Sinh 2017, TV.15:1-2a và 5, 7-8, 9-10, 11