Chúa Nhật 5a mùa Phục Sinh 2017, TV.32:1-2, 4-5, 18-19