Chúa Nhật 6a mùa Phục Sinh 2017, TV65: 1-3a, 4-5, 6-7a, 16 và 20